Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.
Diagnostické a léčebné zařízení R.M.A. centrum nabízí svým klientům možnost svěřit starost o jejich zdraví do rukou kvalifikovaných odborníků. Vyjma řady ambulantních služeb poskytuje zařízení i pomoc při zajištění hospitalizace či odborné specializované konzultace na vysoké úrovni.

Pro diagnostiku onemocnění jsou používány moderní přístroje, a to zejména při vyšetřeních odbornějšího charakteru - sonografie, mamografie, EKG, spirometrie apod. Terapie je poskytována ve všech základních oborech. V rámci specializované péče je zajišťována komplexní Pracovně lékařská péče (dříve Závodní péče) pro zaměstnance a péče nadstandardní, tzv. individuálního charakteru, spočívající v účastech v rozmanitých preventivních programech.

KONTAKTY

Ředitelka společnosti: Ing. Zuzana Bajkaiová
Telefon: (+420) 233 371 862  Fax: (+420) 233 382 467
E-mail:
bajkaiova@ rmacentrum.cz

Provozní ředitelka: Anna Drbohlavová
Telefon: (+420) 233 371 862 Fax: (+420) 233 382 467
E- mail: drbohlavova@rmacentrum.cz

Marketingový ředitel: Mgr. Čestmír Pavlištík
Telefon: (+420) 233 375 363 Fax: (+420) 233 375 363
E-mail: pavlistik@rmacentrum.cz

Recepce:  Telefon: (+420) 233 378 809  Klientům (pacientům) jsou k dispozici specialisté v následujících oborech:

   - praktický lékař,
   - urologie,
   - interní lékařství,
   - dermatologie,
   - psychologie,
   - mamologie,
   - rehabilitace,
   - pracovně lékařská péče,
   - radiodiagnostika,
   - klinické laboratoře.

Cílem nestátního zdravotnického zařízení R.M.A. centrum je poskytování komplexního servisu zdravotních služeb té nejvyšší kvality s individuálním přístupem ke klientovi (pacientovi) a s minimální ztrátou jeho času.


Poskytování komplexní ambulantní zdravotní péče, poskytování závodní preventivní péče, zajištění odběru a svozu biologického materiálu

POLIKLINIKA - VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Praktičtí lékaři zdravotnického zařízení zajišťují v rámci odbornosti komplexní péči o naše pacienty. Zabezpečují ošetřování akutních stavů, aplikaci injekcí a očkování a doporučují nemocné na další speciální vyšetření. V neposlední řadě vystavují návrhy na lázeňskou péči a vyšetření pro účely Pražské správy sociálního pojištění.

Naši praktičtí lékaři přicházejí většinou jako první do styku s pacienty, a proto je kladen velký důraz na jejich vysokou profesionální odbornost, na laskavý a lidský přístup ke všem pacientům.

Diagnostika a léčba:

- onemocnění srdce, cév, vysokého tlaku
- cukrovky a poruch metabolizmu tuků
- onemocnění plic

Ostatní služby:

- předoperační vyšetření
- preventivní a dispenzární prohlídky
- preventivní vyhledávání rizik civilizačních nemocí a nádorových onemocnění
- vyšetření řidičů motorových vozidel
- vyšetření pro držitele zbrojního pasu
- očkování
- odběry krve a jiného biologického materiálu
- EKC vyšetření

Návaznost na specializovanou péči odbornými lékaři

Praktičtí lékaři:
 
MUDr. Lenka Kristianová   MUDr.  Olga Růžičková
     
Ordinační hodiny:   Ordinační hodiny:
     
Pondělí 07:30 - 16:00   Pondělí 07:00 - 16:00
Úterý 07:30 - 16:00   Úterý 07:00 - 16:00
Středa  07:30 - 16:00   Středa  13:00 - 19:00
Čtvrtek 13:00 - 18:00   Čtvrtek 07:00 - 13:00
Pátek 07:30 - 13:00   Pátek 07:00 - 13:00
     
Telefon: (+420) 233 372 614   Telefon: (+420) 233 372 664

POLIKLINIKA - UROLOGIE

Pracoviště zajišťuje komplexní ambulantní urologickou péči u mužů i žen. Je zaměřeno na diagnostiku a léčbu onemocnění pohlavních a močových cest a na prevenci těchto onemocnění. K diagnostice onemocnění používáme nejmodernější přístrojové vybavení, které umožňuje rychlou a přesnou diagnostiku:

   - Laboratorní vyšetření
   - Ultrazvuk
   - Urodynamické systémy
   - Biopsie prostaty
   - Endoskopie (flexibilní cystoskopy)

Operační a specializovaná péče:
Tato péče je zajišťována na partnerských klinických pracovištích.

Preventivní programy:
V rámci prevence poskytujeme řadu preventivních urologických programů, zaměřených zejména na nádorová onemocnění.

Lékaři urologického oddělení:

MUDr. Radomil Puš
Doc. MUDr. Roman Zachoval, PhD.
MUDr. Jiří Poněšický
MUDr. Pavel Douda

Ordinační hodiny:

Pondělí 07:00 - 15:00
Úterý 07:00 - 13:00
Středa 07:00 - 17:00
Čtvrtek 07:00 - 18:00
Pátek 07:00 - 13:00

Telefon: (+420) 233 371 863


POLIKLINIKA - RADIODIAGNOSTIKA

Oddělení radiodiagnostiky zajišťuje vyšetření mužů a žen na základě indikace praktických a ostatních odborných lékařů. Je zaměřeno na provádění mamografického vyšetření žen určených věkových kategorií a sonografická vyšetření orgánových systémů. Pracoviště je vybaveno moderním mamografem a ultrazvukovým přístrojem. Vyšetření a jeho hodnocení provádějí zkušení lékaři s dlouhodobou praxí v oboru radiodiagnostiky.

Mamografie:

Je indikována u žen určených věkových skupin k odhalení možného skrytého nádorového onemocnění. Vyšetření spočívá v bezbolestném snímkování vysoce kvalitním zahraničním mamografem, který splňuje hygienické paramentry pro screening. Přístroj má vysokou rozlišovací schopnost a dokáže rozlišit již několik milimetrů malá chorobná ložiska. Vzhledem k zanedbatelnému záření vyšetření neohrožuje zdraví žen.

Včasná diagnostika počínajícího nádorového onemocnění ženského prsu výrazně zvyšuje šance nemocných na účinnou léčbu a jejich přežití. Celosvětové zkušenosti dokazují, že pokud je zhoubný nádor odhalen v počátečním stadiu, je téměř děvět z deseti žen úspěšně vyléčeno.

Sonografie

Je indikována pro diagnostiku širokého spektra nejrůznějších onemocnění. Nejčastěji je prováděna sonografie:

   - jater, žlučníku a žlučových cest
   - ledvin a močových cest
   - ženského prsu
   - štítné žlázy

Lékaři na pracovišti:

MUDr. Simona Bláhová (odborný zástupce)Ordinační doba:
     
Pondělí   08:00 - 16:00
Úterý 08:00 - 17:00
Středa 08:00 - 12:00
Čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 10:00
     
Telefon: (+420) 233 378 809


POLIKLINIKA - REHABILITACE

Pracoviště je vybaveno moderními přístroji pro fyzikální terapii a vedeno zkušenými pracovníky. Nabízí komplexní rehabilitační péči u poruch pohybového aparátu.

Ordinace rehabilitačního lékaře - FBI:

   - vyšetření pacientů s poruchou pohybového aparátu
   - ordinuje analgetickou a myorelaxační terapii, provádí injekce do měkkých      tkání a kořenové obstřiky
   - provádí ošetření moskeletárního systému manuálními technikami
   - ošetřuje akupunkturou

Indikace k rehabilitační léčbě:

   - bolestivé stavy pohybového aparátu
   - stavy po úrazech pohybového aparátu, po chirurgických a ortopedických      operacích
   - předoperační příprava před operacemi páteře a kloubů
   - ortopedická onemocnění
   - neurologická onemocnění

Fyzikální terapie:

   - elektroterapie
   - utrasonoterapie
   - magnetoterapie
   - kombinovaná terapie

Rehabilitační procedury:

   - měkké techniky, mobilizační techniky
   - reflexní masáže
   - léčebná tělesná výchova, včetně speciálních metod

Lékaři na pracovišti:

MUDr. Sylva Gilbertová,CSc. (odborný zástupce)Ordinační doba:
     
Středa 08:00 - 13:00
     
Fyzikální terapie
     
Pondělí   07:00 - 11:00
Úterý 09:00 - 15:00
Středa 07:00 - 13:00
Čtvrtek 09:00 - 15:00
Pátek 07:00 - 11:00POLIKLINIKA - DERMATOLOGIE

Oddělení dermatologie nabízí pacientům
:


-   kompletní dermatologickou péči,
-   preventivní vyšetření (mateřská znaménka atd.),
-   drobné zákroky (bradavičky, moluska atd.),
-   odstranění fibromků (stopkaté výrůstky), seberhoických veruk (stařecké bradavice), pavoučkových névů, benigních hemangiomků,
-   poradnu pro pigmentové kožní névy.

Všeobecná dermatologie:


-   akné (trudovina, lupénka, ekzémy),
-   plísňová onemocnění kůže a nehtů,
-   erysipel (růže, opary, rosacea - růžovka),
-   bradavice.KLINICKÁ LABORATOŘ

Centrální klinické laboratoře jsou zaměřeny na biochemická, hematologická, imunochemická a mikrobiologická vyšetření našich nemocných. Nejmodernější přístrojové vybavení plně odpovídá požadavkům moderní medicíny. Zavedený systém externí kontroly kvality práce a systém ISO 2000 garantuje kvalitu zpracování laboratorních vzorků a relevantní výsledky všech vyšetření.

Klinická pracoviště:

   - klinická biochemie
   - hematologie a transfusní služba
   - imunologie a alergologie
   - nukleární medicína
   - mikrobiologie

Odběr biologického materiálu provádíme v našem zdravotnickém zařízení a na našich dislokovaných pracovištích (odběrová místa). Svoz biologického materiálu z jednotlivých ordinací a doručování laboratorních výsledků provádíme několikrát denně, dle dohody s lékaři. Laboratorní výsledky doručujeme i elektronicky. Urgentní vyšetření zařazujeme ke zpracování přednostně a výsledky sdělujeme neprodleně telefonicky či faxem.

Personální obsazení pracovišť:

Oddělení klinické biochemie

RNDr. Hana Švarcová (odborný zástupce) - telefon: (+420) 242 419 785

Oddělení hematologie

MUDr. Jozef Balazs (odborný zástupce) - telefon: (+420) 242 419 785

Oddělení imunologie

RNDr. Ivana Kolářová (odborný zástupce) - telefon: (+420) 242 419 756

Oddělení bakteriologie

MUDr. Vladislava Holá (odborný zástupce) - telefon: (+420) 242 419 757

Vedoucí laborantka

Irena Walchová


Pracovní doba:
     
Pondělí - Pátek   07:00 - 16:00
     

Činnost centrálních klinických diagnostických laboratoříPRACOVNĚLÉKAŘSKÁ PÉČE

Tuto péči zajišťujeme pro řadu firem již řadu let. Našim partnerům nabízíme pomoc při plnění zákonem stanovených povinností, kterou je i zajištění pracovnělékařské péče. Naše služby zahrnují zdravotní prohlídky zaměstnanců na základě kategorizací prací, odborné poradenství, vzdělávání a léčebnou péči v případě akutního onemocnění.

Pracovnělékařská péče:

Pracovnělékařská péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavateli prevenci, včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví při práci a prevenci úrazů (§18a zákona o péči o zdraví lidu, zákona o ochraně veřejného zdraví, zákona o veřejném zdravotním pojištění, Zákoníku práce).

Výhody pracovnělékařské péče:

- splnění zákonné povinnosti
- monitoring zdravotního stavu zaměstnanců
- prevence - včasná detekce, diagnóza a následná léčba
- snížení rizika nemocí z povolání
- analýza rizik pracovních míst

Zajistíme pro vás:

- vstupní prohlídky, periodické preventivní prohlídky, mimořádné a výstupní prohlídky zaměstnanců podle příslušných prováděcích předpisů,
- léčebnou péči pro případ akutního onemocnění,
- odborné poradenství s hygienickým zaměřením pro zaměstnavatele a zaměstnance,
- vzdělávání.PREVENTIVNÍ PROGRAMY

Zdravotnické zařízení R.M.A. centrum poskytuje v rámci nadstandardní péče individuální i podnikové preventivní zdravotní programy, které jsou zaměřeny na posouzení celkového zdravotního stavu jedince, dále pak na vyhledávání možného skrytého onemocnění. V případě patologického nálezu zajišťujeme svým klientům další vysoce specializovanou, diagnostickou a léčebnou péči.


Seznam preventivních programů:


-   program prevence nádorového onemocnění prsu,
-   program prevence nádorového onemocnění prostaty,
-   program prevence vzniku manažerského syndromu a syndromu profesního vyhoření,
-   program snížení rizika civilizačních onemocnění,
-   preventivní rehabilitační program,
-   preventivní urologický program,
-   preventivní program rizikových faktorů aterosklerózy,
-   imunologické preventivní programy
-   cílené preventivní laboratorní vyšetření.


Čt 2. říjen 2008, 11:56:29 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one