Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

ZAKLADNI INFO.

Letná je pomístní název a jméno kopce stojícího u Vltavy severně od centra Prahy a čtvrti na tomto kopci, často též zkrácené označení nezastavěné části jeho vyvýšené planiny, která se nazývá Letenská pláň. Letná leží v jihozápadní části současné Prahy 7, na části katastrálních území Bubeneč a Holešovice (původně Bubny), a obvykle se k ní kromě parkové části počítá i zástavba na holešovickém (bubenském) úbočí kopce a na severní straně pláně až ke Stromovce. Letná bývá vyjmenovávána mezi 9 původními pražskými kopci. Území lze zhruba vymezit Vltavou na jihu, Badeniho ulicí na západě, Buštěhradskou dráhou a Stromovkou na severu a ulicí Dukelských hrdinů na východě.

Zdroj: Ottova encyklopedie  - aktualizace: 1. 1. 1908

Praha VII - Holešovice-Bubny (viz OSN XX, strana 479-480). Nejrozsáhlejší čtvrt Prahy I-VII je o rozloze 575 ha. Leží na levém břehu Vltavy ve velikém záhybu této řeky a je vytvořena spojením a zastavěním území býv. obce Bubny a býv. obce Holešovice, kterážto dvě území jsou oddělena Bubenským nádražím státní dráhy. 1. led. 1937 měla dohromady 65.980 obyv. a 1503 domů, proti 39.727 a 975 z r. 1911. Mag. úřadovna v budově el. podniků čp. 1577 na Strossmayerově náměstí.

Co je to LETNÁ ? - obrázek

Co je to LETNÁ ? - obrázek

Pomineme-li malý kousíček Hradčan na západním okraji leteneské pláně, leží Letná na území dvou pražských katastrů - Bubenče a Holešovic. Holešovická část byla do 19. století samostatnou obcí Bubny s vlastním katastrálním územím. Hranici mezi oběma katastry tvoří třída Milady Horákové, Kamenická ulice, Buštěhradská dráha a ulice U výstaviště.
Letná není ani pražskou čtvrtí. Je to jen pomístní název odvozený od jednoho z pražských kopců, který přešel i na jeho okolí. Není nijak definována, každý si proto může určit její hranice tak, jak to cítí.
Moji Letnou vymezuje na západě Badeniho ulice, na jihu Letenský svah zakončený Vltavou, na severu Královská obora (Stromovka) a na východě třída Dukelských hrdinů.

Letná či Leteň se připomíná již v 11. století. Roku 1261 tu byla korunovační slavnost Přemysla Otakara II. a v roce 1420 zde tábořilo vojsko Zikmundovo před porážkou na hoře Vítkově. Sady na Letné byly vysázeny v roce 1858, když Letnou a její stráň k Vltavě koupila Pražská obec, a posléze je upravil Fr. Thomayer okolo roku 1890. Velká plocha, později nazývaná Letenská pláň, se prostírala od vrcholku stráně nad Vltavou severním směrem k silnici, vedoucí ze vsi Buben ke Strahovské bráně (dnešní třída Milady Horákové). Byla vojenským cvičištěm až do konce osmdesátých letech 19. století, kdy zde začali zřizovat dětská, tělocvičná a sportovní hřiště.

Před osídlením
Původně se nazývala Leteň nebo Letná pole, název znamenal dobře sluněné místo. Svůj význam získala už ve středověku, kdy se tu nacházely vojenské tábory (habsburské, francouzské, pruské, švédské), v roce 1420 Zikmunda Lucemburského atd. Strategický význam pláně při každém obléhání Prahy tak bránil rozvoji nějakého stabilnějšího osídlení. Existuje hypotéza, že název vsi Letňany pochází od migrantů z Letné. Tato tradice se dochovala až do 20. století, v srpnu 1968 na Letenské pláni běžně přistávaly vojenské vrtulníky sovětské invazní armády.
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one