Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Výdej údajů z evidence obyvatel - Praha 7

OBJEDNEJTE SE ONLINE

VÝDEJ ÚDAJŮ Z EVIDENCE OBYVATEL

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o  občanech České republiky, o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky a o osobách, kterým byl udělen azyl na území České republiky (dále jen „obyvatelé“). Správcem informačního systému evidence obyvatel je Ministerstvo vnitra.
Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti mohou poskytovat údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštním právním předpisem.


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost může podat obyvatel starší 15 let v místě svého trvalého bydliště. Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let. Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům žádá o poskytnutí údajů jejich zákonný zástupce.


Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Na vyplněné „Žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému“ musí být úředně ověřený podpis žadatele. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel předloží občanský průkaz a podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů. Formuláře občan vyplňuje a podepisuje do bíle vyznačených rubrik.


Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Osobní účastí na odboru správních agend, oddělení dokladů a evidence obyvatel.

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, odbor správních agend, oddělení dokladů a evidence obyvatel.

Návštěvní hodiny  
 Oddělení dokladů a evidence obyvatel
 Pondělí

 8.00

 -

 11.30

   12.30  -  17.30 
 úterý

 8.00

 -  11.30   12.30  -  14.00
 Středa

 8.00

 -  11.30   12.30  -  17.30
 Čtvrtek

 8.00

 -  11.30   12.30  -  14.00
 Pátek

   ZAVŘENO

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • občanský průkaz,
  • cestovní doklad,
  • průkaz k pobytu pro cizince,
  • průkaz povolení k pobytu azylanta

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému obdržíte na příslušném oddělení dokladů a evidence obyvatel  nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2 , IC Komunardů 10, Podatelna


Správní poplatky:

Za každou vyřízenou žádost zaplatí občan 50 Kč správní poplatek v hotovosti.


Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.


Právní předpisy:

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.


Za správnost návodu odpovídá:

Štěpánka  KOŽÍŠKOVÁ, vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel.


Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

22.1.2007

Upozornění:
U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.


Ne 10. květen 2009, 12:28:01 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one