Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Františka Křížka 2/490 - Základní škola Františky Plamínkové

Kat. území Holešovice čp. 490, Ulice Františka Křížka 2

Postaven - 1886 , Investor  - Pražská obce
Typ domu - škola

Historie domu

1886 - postavena jako dívčí škola
1936-1950 - ředitelem po dobu jedenácti let v letech byl Němec pan Schmitt
za 2. sv. - ztratily se kroniky školy do r. 1940
1940 - školu zabrala říšská policie jako sklad
po 1940 - německá obecní a městská škola s názvem "1. obecná a městská dívčí škola v Praze 7". Přijímací zkoušky z češtiny, němčiny, počtů a vlastivědy. Uhelné prázdniny 4 měsíce. Žákyně se docházely 1 krát týdně pro úkoly
1942 - se zvýšily hodiny němčiny až na 8 týdně. Učilo se podle měsíčníku "Wir lernen Deutsch"
od 1943 - aby se předešlo neodborné výuce německého jazyka, musel učitelský sbor vykonávat zkoušky. Tohoto roku skončila také výuka náboženství
1943 - jako pozdrav bylo zavedeno zdvižení pravé paže. Byly také zavedeny revize školních aktovek, protože se učitelé báli, aby se mezi děvčaty nešířily "závadné nebo zakázané" předměty

Poválečné změny
1945
- dívčí škola se spojila s reálným gymnáziem. Počet žáků se zdvojnásobil
po 1950 - škola se spojila s jinou střední školou
květen 1956 - proběhl první výměnný zájezd do ciziny. Od té doby trvá dlouhá tradice takových výměnných zájezdů
od 1966 - se žáci od 3. třídy povinně učili ruštinu a od 5. třídy angličtinu


Po roce 1989
od 1989
- se začaly vyučovat jako nepovinné francouzština a němčina.
Od 3. třídy byla povinná angličtina, od 5. třídy další volitelný jazyk
15. března 1990 - ředitelkou Anna Hurychová
Ne 25. květen 2008, 09:29:36 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one