Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

ULICE seznam

Badeni

Badeni

Kazimír Felix hrabě Badeni, (14. října 1846 Surochów, Halič – 9. července 1909 Krasne u Busku), byl polský šlechtic z Haliče, v letech 1895–1897 předseda vlády Předlitavska (vláda Kazimíra Badeniho).
Sv. Čech

Sv. Čech

Svatopluk Čech (21. února 1846, Ostředek – 23. února 1908, Praha) byl český básník, prozaik, novinář a cestovatel, který se proslavil fantastickými příběhy pana Broučka.
Josef Dobrovský

Josef Dobrovský

Josef Dobrovský (17. srpna 1753 Ďarmoty, nyní Balassagyarmat, Maďarsko – 6. ledna 1829 Brno) byl kněz, jezuita, český filolog, historik a zakladatel slavistiky v českých zemích. Je považován za vzor kriticky důsledného, racionálního osvícenského vědce. Někdy bývá také považován za představitele tzv. 1. obrozenecké generace. Ačkoli nepsal česky a nevěřil v budoucnost českého jazyka, bývá řazen do české literatury, protože se na záchraně českého jazyka svými filologickými pracemi výrazně podílel.
Dukla

Dukla

Dukelský průsmyk je znám z doby 2. světové války kdy zde probíhala Karpatsko-dukelská vojenská operace, při které v období od 8. září 1944 do 27. listopadu 1944 zahynulo nebo bylo zraněno až 85000 sovětských a 6500 československých bojovníků.
Gerstner

Gerstner

František Gerstner se narodil v Chomutově, v rodině prostého řemenáře. Už jako malý chlapec navštěvoval okolní dílny a zajímal se o všechna řemesla. Při studiu na hlavní chomutovské škole jednou opravil učitele nepříliš zdatného v matematice a ten mu zakázal navštěvovat jeho hodiny. Protože byla matematika Františkovým koníčkem, zařídil mu otec hodiny matematiky u chomutovského faráře. Ten ho připravil tak dobře, že mohl nastoupit na chomutovské gymnázium a v roce 1772 na pražskou univerzitu, kde studoval matematiku u Jana Tesánka a Stanislava Vydry a astronomii u Josefa Steplinga. Z domova nedostával žádnou finanční podporu, proto se živil doučováním a hrou na varhany především v kostele u Kajetánů na Malé Straně. Jeho projev mu ztěžovalo koktání. Živě se zajímal o techniku, a proto od roku 1777 pokračoval na stavovské inženýrské škole, kde studoval zeměměřičství, mechaniku, budování pevností, kanálů, jezů a rybníků. Teprve v tuto chvíli se cítil být připraven pro praxi a zažádal si o místo inženýra u dvorské komise pro vyvazování z roboty.
Gogol Nikolai

Gogol Nikolai

Nikolaj Vasiljevič Gogol, rusky Николай Васильевич Гоголь, ukrajinsky Микола Васильович Гоголь, (1. dubna 1809, Soročince – 4. března 1852, Moskva) byl ruský prozaik a dramatik ukrajinského původu, představitel ruského romantismu s velmi silnými prvky kritického realismu, za jehož zakladatele je v ruské literatuře považován.
Jaroslav Hašek

Jaroslav Hašek

Jaroslav Hašek (30. dubna 1883, Praha – 3. ledna 1923, Lipnice nad Sázavou) byl český spisovatel, publicista a novinář, autor nejpřekládanější knihy české literatury (58 jazyků v roce 2013[1]), proslulých Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války.
Jan Zajíc

Jan Zajíc

Jan Zajíc (3. července 1950 Vítkov – 25. února 1969 Praha) byl český student, jenž spáchal sebevraždu po vzoru Jana Palacha právě v den 21. výročí komunistického puče v únoru 1948 na Václavském náměstí v Praze. Upálil se na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Čin provedl v průchodu poblíž tehdejších kin Letka a Čas.
Josef Jireček

Josef Jireček

Josef Jireček (9. října 1825 Vysoké Mýto – 25. listopadu 1888 Praha) byl český etnograf, literární historik
Horáková

Horáková

JUDr. Milada Horáková (25. prosince 1901 Královské Vinohrady – 27. června 1950 Praha ) byla česká politička, oběť justiční vraždy během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století za vykonstruované spiknutí a velezradu. Byla jedinou ženou popravenou v rámci těchto soudních řízení. Díky své neústupnosti během svého soudu se stala symbolem odporu proti totalitě vládnoucí komunistické strany.
Tomas Akvinsky

Tomas Akvinsky

Svatý Tomáš Akvinský OP (1225 – 7. března 1274), latinsky Thomas Aquinas, krátce Aquinatus, Aquinata nebo jen Tomáš, také přízviskem Doctor angelicus (Andělský učitel), byl katolický filosof a teolog scholastické tradice. Jeho práce znamenala vrchol scholastiky. V římskokatolické církvi patří mezi 35 učitelů církve a platí za jednu z největších teologických autorit. Za svatého byl prohlášen roku 1323
Jaros Otakar

Jaros Otakar

Kapitán in memoriam Otakar Jaroš (1. srpna 1912 Louny – 8. března 1943 Sokolovo[1]) byl československý důstojník, účastník zahraničního odboje, který padl v bitvě u Sokolova. V květnu roku 1943 byl in memoriam povýšen na kapitána.
A. Sochor

A. Sochor

Antonín Sochor (16. července 1914, ve vestfálském Lohbergu – 16. srpna 1950, v Jablonném v Podještědí) byl československý voják, nositel Řádu Bílého lva, nositel řádu Hrdina Sovětského svazu a dalších sedmi řádů a čtrnácti vyznamenání celkem pěti různých států.
U každé ulice najdete informace o tom, kdy ulice vznikla, od čeho je odvozen její název a jaké názvy nesla v průběhu své historie. Následuje přehled domů stojících v ulici.U domů, o kterých bylo zjištěno více, než pouhá adresa, najdete i odkazy na jejich samostané stránky.V zavorce za názvem ulice je uvedena její délka.
Badeniho - obrázek

Badeniho - obrázek

Kdo to byl: Kazimierz hrabě Badeni (1846-1909), rakousko-uherský ministerský předseda

Dřivější pojmenování:

1903-1940 Badeniho
1940-1945 Reithova -
Beneš Rejt (něm. Benedikt Reith) z Pístova (1451-1534), významý gotický a renezanční stavitel. Působill mj. na Pražském hradě (Vladislavský sál) a při stavbě chrámu sv. Barbory v K utné Hoře
1945-1951 Badeniho
1951-1991 Mičurinova -
Ivan Vladimírovič Mičurin (1855-1935), ruský šlechtitel a ovocnář
od 1991 Badeniho

Poloha na mapě

 

Čechova - obrázek

Čechova - obrázek

Kdo to byl: Svatopluk Čech (1846-1908), český básník a spisovatel, který bydlel ke konci života na Letné, (Janovského, Šimáčkova /908, Letohradská /557, Strojnická /707, na letním bytě v Troji v ulici Pod Havránkou /134)
 
Dobrovskeho - obrázek

Dobrovskeho - obrázek

Kdo to byl: Josef Dobrovský (1753-1829) -  kněz, český filolog,buditel, historik a zakladatel slavistiky v českých zemích

- od roku 1900 přejmenováním ulice Nad hliništěm
Jména v minulosti: - od vzniku obce pomístní název Nad hliništěm podle zdejší těžby hlíny pro cihlářské účely 1894-1900 - Nad hliništěm

Seznam a popis domů naleznete zde
Poloha na mapě

Dukelských hrdinů - obrázek

Dukelských hrdinů - obrázek

Pojmenovaná podle bitvy v Dukelském průsmyku (1944 - Dukliansky priesmyk v Karpatech poblíž Sviedniku) od 1950 přejmenováním Bělského třídy

- vedla tudy cesta od pův. Písecké brány na Malé Straně do Královské obory zv. pod Letnou, a to v v místech dnešních nábřeží Eduarda Beneše a kpt. Jaroše a ulice Dukelských hrdinů
- 1881-1894 - Bělského silnice; JUDr. Václav Bělský (1818-1894), advokát, pražský purkmistr
- 1894-1950 - Bělského třída

Seznam a popis domů naleznete zde
Poloha na mapě

Františka Křížka - obrázek

Františka Křížka - obrázek

Kdo to byl: František Křížek (1901-1941), komunistický novinář, zastřelen nacisty během Heydrichiády

od roku 1960 přejmenováním ulice Františky Plamínkové.

Seznam a popis domů naleznete zde
Poloha na mapě

Gerstnerova - obrázek

Gerstnerova - obrázek

Kdo to byl: Ing. František Josef Gerstner (1756-1832), profesor České stavovské inženýrské školy, projektant prvních českých železnic. Souvislost s Buštěhradskou dráhou, nad kterou ulice leží.

od roku 1900 přejmenováním ulice Na vyhlídce

Seznam a popis domů naleznete zde
Poloha na mapě

Gogolova - obrázek

Gogolova - obrázek

Kdo to byl: Gogol Nikolaj Vasiljevič (1809-1852) , ruský spisovatel a dramatik

Původní pojmenování: 1912 na baště sv. Máří Magdalény, součásti barokního opevnění Hradčan z let 1654-1724

Seznam a popis domů naleznete zde
Poloha na mapě

Haškova - obrázek

Haškova - obrázek

Kdo to byl: Jaroslav Hašek (1883-1923) , spisovatel a novinář, autor Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války

od roku 1947 přejmenováním části ulice V zátiší (druhá část jako Umělecká)

Seznam a popis domů naleznete zde
Poloha na mapě

Havanska - obrázek

Havanska - obrázek

Pojmenovaná podle Havany, hlavního města Kuby

od roku 1947 přejmenováním Třebízského ulice
 

Seznam a popis domů naleznete zde

Heřmanova - obrázek

Heřmanova - obrázek

Kdo to byl: Heřman z Bubna (+ 1602), český šlechtic a cestovatel, proslul chovem lvů, které si přivezl z cest. Spolu s Janem Žižkou z Trocnova a Vlastou vyobrazen na trojici domů v ulici Dukelských hrdinů, Heřmanova malba je na domě 42/563

 
od roku 1888 současně se vznikem ulice dolní části ulice pod Dukelských hrdinů


1888-1904 - horní část Heřmanovy ulice mezi Dukelských hrdinů a Kamenickou byla samostatnou ulicí Na Čertoušku, která vznikla roku 1888 zasypáním rokle zvané Čertovka
1904 - Heřmanova prodloužena o ulici Na Čertoušku

Seznam a popis domů naleznete zde

Jana Zajice - obrázek

Jana Zajice - obrázek

Kdo to byl: Jan Zajic (1950 - 1969), středoškolský student. Upálil se, podobně jako Jan Palach, 25.2.1969, na protest proti přítomnsti sovětských vojsk a proti normalizaci

od roku 1991 přejmenováním Komsomolské ulice
 

Seznam a popis domů naleznete zde

Jirečkova - obrázek

Jirečkova - obrázek

Kdo to byl: Josef Jireček (1825-1888), český literární kritik a historik, novinář a politik; v roce 1848 představitel studentského hnutí, v roce 1871 rakouský ministr kultury a vyučování

od roku 1905

Seznam a popis domů naleznete zde

Kamenicka (520m) - obrázek

Kamenicka (520m) - obrázek

Jedna z mnoha ulic na Letné pojmenovaných po uměleckých řemeslech v souvislosti s blízkostí Akademie výtvarných umění v ulici U Akademie. Dalšími jsou ulice Keramická, Malířská, Sochařská a Umělecká

- 1894 - k bubenenčké části Kamenické ulice (od Veletržní ke Stromovce) připojena její holešovická část (od Veletržní po Letenské sady) existující do té doby jako samostatná Pekařská ulice
Keramicka (71m) - obrázek

Keramicka (71m) - obrázek

Jedna z mnoha ulic na Letné pojmenovaných po uměleckých řemeslech v souvislosti s blízkostí Akademie výtvarných umění v ulici U Akademie. Dalšími jsou ulice Keramická, Malířská, Sochařská a Umělecká

od roku 1900

Seznam a popis domů naleznete zde

Korunovacni (720m) - obrázek

Korunovacni (720m) - obrázek

Nazev ulice - vyjadřuje potvrzení snah o českou státnost připomínkou na korunovace českých králů
Pojmenováno zřejme již od roku 1900

Seznam a popis domů naleznete zde

Poloha na mapě

Kostelní (620m) - obrázek

Kostelní (620m) - obrázek

od roku 1890
Letohradská (548m) - obrázek

Letohradská (548m) - obrázek

Pojmenována podle původního zastavovacího plánu se v této ulici měly postavit vily = letohrádky. Dříve Rilkova - Reiner Maria Rilke (1875-1926), německý básník narozený v Praze

Seznam a popis domů naleznete zde

Maliřská (180m) - obrázek

Maliřská (180m) - obrázek

Jedna z mnoha ulic na Letné pojmenovaných po uměleckých řemeslech v souvislosti s blízkostí Akademie výtvarných umění v ulici U Akademie. Dalšími jsou ulice Keramická, Malířská, Sochařská a Umělecká

od roku 1906

Milady Horakove (3400m) - obrázek

Milady Horakove (3400m) - obrázek

Kdo to byl: Milada Horáková (1901-1950), právnička a politička, za okupace vězněna. Po 2.sv. - poslankyně. 1950 - nezákonně popravena komunisty

před 1888 - vznik ulice v trase staré cesty z Pražského hradu do Buben
1940-1945 Belcrediho - Richard Belcredi (1823-1902), hrabě, rakouský politik, usiloval o federalizaci Rakousko-Uherska. 1865 - jmenován čestným pražským občanem za zásluhy o rozvoj Čech
1940-1945 - podle místa (Leteň = Slunečný vrch)
1945-1946 - Belcrediho
1946-1951 - krále Jiřího VI. - Jiří VI. (1895-1952), anglický král v letech 1936-1952
1951-1990 - Obránců míru; podle celosvětového hnutí

Seznam a popis domů naleznete zde

Muzejní (81m) - obrázek

Muzejní (81m) - obrázek

Pojmenovaná podle toho že z obou stran (jako jediné budovy) má muzea - Zěmědělské a Technické a to od roku 1947, do té doby beze jména.
Na baště sv. Tomáše (212m) - obrázek

Na baště sv. Tomáše (212m) - obrázek

Pojmenovano již od roku 1912 podle části barokního opevnení Hradčan z let 1654-1721

Seznam a popis domů naleznete zde

Poloha na mapě zde

 

Na Špejcharu (287M) - obrázek

Na Špejcharu (287M) - obrázek

Pojmenována podle pomístního názvu, ten podle panské sýpky, která v těchto místech stávala.

Ulice byla postavena v roce 1920 a od roku 1947 má svůj název pojmenováním dosud nejmenované ulice.
 

Na Vysinach (200m) - obrázek

Na Vysinach (200m) - obrázek

Pojmenována podle pomístního názvu od roku 1938
nábřeží Edvarda Beneše (1290m) - obrázek

nábřeží Edvarda Beneše (1290m) - obrázek

Kdo to byl: Edvard Beneš (1884-1948), šeský politik, ministr zahraničí, prezident v letech 1935-1938 a 1945-1948.

1896-1920 - silnice pod Letnou
1958-1948 - Kramářovo nábřeží - Karel Kramář (1860-1937), český politik, právník, továrník a majitel Kramářovy vily na baště sv. Tomáše nad tímto nábřežím (resp. nad jeho částí přejmenovano u 1991 na nábřeží Edvarda Beneše)
1948-1991 - nábřeží kapitána Jaroše - Otakar Jaroš (1912-1943), příslušník čs. jednotek v SSSR. Padl v bitvě u Sokolova 8.2.1943
1991 přejmenováním části nábřeží kapitána Jaroše 

Nábřeží Kapitána Jaroše - obrázek

Nábřeží Kapitána Jaroše - obrázek

Kdo to byl: Kapitan Otakar Jaroš (1912-1943),  příslušník čs. jednotek v SSSR. Padl v bitvě u Sokolova 8.2.1943

1896-1920 - silnice pod Letnou
1958-1948 - Kramářovo nábřeží - Karel Kramář (1860-1937), český politik, právník, továrník a majitel Kramářovy vily na baště sv. Tomáše nad tímto nábřežím (resp. nad jeho částí přejmenovano u 1991 na nábřeží Edvarda Beneše)
od roku 1948 přejmenováním Kramářova nábřeží

 

Nad Kralovskou oborou (670m) - obrázek

Nad Kralovskou oborou (670m) - obrázek

Pojmenována podle polohy ulice od roku 1911 přejmenováním ulice U Královské obory

- V ulici Nad královskou oborou se nachází 26 popisných čísel. Níže naleznete odkazy na jednotlivá popisná čísla.

Nad Štolou (250m) - obrázek

Nad Štolou (250m) - obrázek

Rudolfova štola; vybudována 1582-1593 pro zásobování Královské obory vodou. Ulice leží přibližně nad touto štolou.

Název Nad Štolou se používá od roku 1900 přejmenováním ulice Nad štolou Rudolfovou

Ovenecka (510m) - obrázek

Ovenecka (510m) - obrázek

Pojmenovaná podle obce Ovenec

Postavena 1890 zástavbou podél silnice - původní název Letenská silnice
1890-1940 - Ovenecká
1940-1945 - Schillerova; Friedrich Schiller (1759-1805), německý básník a spisovatel
od roku 1945 - Ovenecká

Pod Bruskou (117m) - obrázek

Pod Bruskou (117m) - obrázek

Pplk. Sochora (480m) - obrázek

Pplk. Sochora (480m) - obrázek

Kdo to byl: Antonín Sochor (1914-1950),

zatčen nacisty, utekl z koncentračního tábora v Landorfu, p;sobil v čs. rozvědce v SSSR. Zemřel na následky autonehody.

od roku 1950 přejmenováním Skuherského ulice

 

1
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one