Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Roškot Kamil (1886-1945)

Roškot Kamil (1886-1945) - obrázek

Roškot Kamil (1886-1945) - obrázek

Narozen 29. 4. 1886 ve Vlašimi. Studium stavitelství na německé technice a architektury na české technice v Praze (1904-10), filozofie a dějin umění na Universitě Karlově v Praze (1910-13), po 1. světové válce studium architektury na Akademii výtvarných umění v Praze u J.Kotěry (1919-22). V letech 1912-13 studijní pobyty v Belgii, Itálii a Tunisu. Od roku 1922 samostatným architektem v Praze. Člen Sdružení architektů, SVU Mánes, 1928- 45 předseda Asociace akademických architektů. Umírá 12. 7. 1945 v Paříži. Posmrtná výstava jeho díla v r. 1946 v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, roku 1947 získává Státní cenu in memoriam.
Hlavní díla:

- čs. pavilony na výstavách v Miláně (1928), Chicagu (1933), New Yorku (1939, s A. - - - Heythumem) a pavilon města Prahy v Brně (1928),
- rodinné domy v Praze-Vinohradech, Bubenči, Zbraslavi, v Jílovém, ve Vlašimi,
- bytový dům na Evropské tř. čp. 515 v Praze-Dejvicích (1924),
- dům na Jungmannově nám. čp. 750, býv. Pragoexport s hodinovou věží (1929-31, dokončil F. Lehmann),
- zdymadlo ve Vraném nad Vltavou (1931),
- spoluautor letiště v Ruzyni (1932-36, hlavní autor A. Benš, spolup. K. Roškot, V. Kerhart),
- úprava hrobky českých králů, vč. sarkofágů pohřbených panovníků, v kryptě chrámu sv. Víta v Praze (1934-35, sochař L. Kofránek),
- divadlo v Ústí nad Orlicí, jedno z našich nejlepších moderních divadel (1934-35),
- spoluautor budovy ministerstva vnitra, býv. ministerstva veřejných prací, na Letenské pláni v Praze (1935-39, s J. Zázvorkou a J. Kalousem),
- rodinný dům ve Vlašské ul. čp. 345 u Petřínských sadů v Praze (1940),
- účast v asi 60 soutěžích našich i zahraničních (návrhy nebyly realizovány), např.:  Státní galerie na Kampě v Praze, Památník odboje, Úrazová dělnická pojišťovna v  Praze, parlament na pravém předmostí Hlávkova mostu v Praze, regulace města San Domingo, divadlo Imperial v Teheránu, pojišťovna čs. legií Na poříčí v Praze, aj.,
projekt velkého kostela pro Zlín (1945, nerealizován).

Všestranně technicky, umělecky i filozoficky vzdělaný architekt s vizionářskými tendencemi. Vyšel z klasicizující moderny, postupně přecházel k funkcionalistické abstrakci. U svých monumentálních návrhů používal čistých geometrických forem. Přes velkorysost a architektonickou strohost svých děl Roškot vždy respektoval podmínky prostředí a ctil vlastnosti materiálů. Jeho myšlení snad nejlépe reprezentuje budova divadla v Ústí nad Orlicí, patřící k nejzajímavějším dílům naší meziválečné architektury. Většina Roškotových návrhů však zůstala nerealizována.

Literatura:
- Černý, F. M. - Šlapeta, V.: Kamil Roškot 1886-1945. Katalog, Národní techn. muzeum 1978.
- Hůrka, J. - Hlaváček, P.: Kamil Roškot. In: Zlatý řez č. 1/1992.

St 19. březen 2008, 16:59:38 CET
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one