Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Gymnázium Praha Nad Štolou

Gymnázium Praha Nad Štolou - obrázek

Gymnázium Praha Nad Štolou - obrázek

Nad štolou 1510/1, 170 00  Praha-Holešovice
tel.: 233 378 821 (kancelář školy) 233 089 7 + linka (přímé spojení)
fax: 233 378 808

Gymnázium Nad Štolou je umístěno na okraji Letenské pláně nad Letenským tunelem. Svou polohou je snadno dostupné ze všech pražských obvodů.

Dopravní spojení:
ze stanice metra A Hradčanská tramvají č. 1, 8, 15, 25, 26 do stanice Sparta
ze stanice metra C Vltavská tramvají č. 1, 25, 26 do stanice Letenské náměstí

Budova je čtyřpatrová, v posledních letech prošla mnohými rekonstrukcemi (změna topného systému, elektroinstalace, vodoinstalace, herní tělocvična, výměna oken, fasáda...).

Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK Praha, úzce spolupracujeme s British Council, zejména v projektu Dream and Teams. Klademe důraz na rozvoj tvůrčího a samostatného myšlení, tvořivost. Chceme, aby naši studenti uměli vést diskusi, argumentovat, vyhledávat a zpracovávat informace a aplikovat nabyté vědomosti v praxi. Využíváme moderní a efektivní formy výuky.

V současné době zde studuje 836 žáků ve 28 třídách. Škola je státní, zřizovatelem je hlavní město Praha. Ve škole pracuje více než šedesátičlenný pedagogický sbor.

Škola je vybavená
- počítačovou sítí s přístupem na internet
- laboratorní technikou a učebními pomůckami
- video programy

V každé učebně je datová zásuvka pro připojení pracovní stanice nebo notebooku.

Moderní odborné pracovny vybavené počítači a datovými projektory slouží k výuce anglického, německého a francouzského jazyka, dějepisu, fyziky, chemie a biologie, informatiky a výpočetní techniky, hudební výchovy a výtvarné výchovy. Máme multimediální učebnu - aulu, informační centrum (knihovna, studovna, internetová klubovna), dvě tělocvičny a školní hřiště.

Pro zájemce se otevírají zájmové kroužky mimo vyučování:
- sportovní hry
- počítače
- čínština, ruština a další podle zájmu studentů a možností školy
- keramika
- dramatický kroužek
- volejbal
- autoškola

Organizujeme předmětové soutěže a olympiády. Každoročně se koná školní akademie a maturitní ples v pražské Lucerně. Pořádáme satirický kabaret 'Jsem lepší než Švejk' pro studenty SŠ z Prahy a středních Čech a soutěž o nejlepší epigram pro studenty pražských gymnázií s názvem 'Škola základ života'. Škola organizuje poznávací a výměnné zájezdy (Francie, Německo a Anglie) s finanční spoluúčastí programu Socrates. Pro nově přijaté studenty organizujeme úvodní výjezdní soustředění "Vítejte", pro studenty kvart komunikativní kurzy. Od 1. 9. 2005 pracuje na naší škole školní psycholožka. Máme osvědčený systém protidrogové prevence. Spolupracujeme s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden. Studenti mohou využívat školní bufet, v budově je školní jídelna. Pro studenty je k dispozici místnost pro volný čas a herna stolního tenisu.

Osmileté gymnázium - pro žáky z 5. tříd ZŠ, všeobecné studium, povinné studium dvou cizích jazyků již od primy (angličtina v kombinaci s němčinou, nebo s francouzštinou). Od 1.9. 2006 byla v primě zahájena výuka podle Školního vzdělávacího programu "Klíč ke vzdělání".

Šestileté gymnázium - pro žáky ze 7. tříd ZŠ, všeobecné studium, povinné studium dvou cizích jazyků (A-N, A-Fr).

Čtyřleté gymnázium - pro žáky z 9. tříd ZŠ, všeobecné studium, povinné studium dvou cizích jazyků od 1. ročníku (A-N, A-Fr).

Čtyřleté gymnázium (sportovní příprava) - pro žáky z 9. tříd ZŠ, detašované pracoviště (ZŠ Korunovační 8, Praha 7).
Kmenové sporty: basketbal, baseball a judo

V posledních dvou ročnících osmiletého, šestiletého i čtyřletého gymnázia si žáci volí z povinně volitelných předmětů (konverzace v cizím jazyce, psychologie, filozofie, dějiny umění, seminář z práva, informatika a výpočetní technika, programování, deskriptivní geometrie, latina, seminář literární, dějepisný, zeměpisný, fyzikální, biologický, chemický, matematický apod.)

Více informací naleznete zde: http://www.gymstola.cz

So 9. únor 2008, 17:32:17 CET
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one