Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Fakultní ZŠ PedF UK U Studánky Praha 7

Fakultní ZŠ PedF UK U Studánky Praha 7 - obrázek

Fakultní ZŠ PedF UK U Studánky Praha 7 - obrázek

Umělecká 850/8,  170 00 Praha-Holešovice

Telefon: +420 233 376 978, Fax: +420 233 376 978,
E-mail: fsumelecka@seznam.cz

většina učitelů má e-mailovou adresu ve tvaru: jmeno
.prijmeni@fzsumelecka.praha.indos.czVýuka na naší škole probíhá podle vzdělávacího programu „Základní škola“

Od školního roku 2007/2008 bude mít škola svůj vlastní vzdělávací program, na kterém se intenzivně pracuje.

V každém ročníku je jedna třída s rozšířenou výukou hudební výchovy
- to znamená, že zájemci se zúčastní talentových zkoušek, které probíhají obvykle v květnu
- od 2. třídy je týdenní dotace hudební výchovy - 3 hod. + 2 hod. sborového zpěvu
- hře na hudební nástroj se nevyučuje


Od 7. ročníku si žáci  mohou vybrat z těchto povinně volitelných předmětů:

- německý jazyk

- sportovní hry

- užité výtvarné činnosti

- informatika


Ve 2. a 3. ročníku mají žáci jednou týdně „Den bez aktovek“. Již několik let (obvykle ve středu) probíhá výuka v těchto třídách netradičními metodami, které by měly naučit žáky samostatně myslet, vyhledávat informace, dokázat je přetlumočit ostatním a vzájemně spolupracovat.


Velice kvalitní je práce s dětmi s různou formou dyslexie. Dětem se věnují vyškolené učitelky, speciální pedagog. Pro děti s vadou řeči je velkou výhodou, že máme též vlastního logopeda. Máme velice dobrou spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. Dr. Vítová pravidelně dochází do školy a paní učitelky mají možnost ji kdykoli kontaktovat


Aktivity školy:
Žáci naši školu reprezentují velice úspěšně ve všech typech soutěží - výtvarných, sportovních, recitačních či pěveckých, přední místa zaujímáme v olympiádách z českého jazyka, anglického jazyka či biologie.

Žáci hudebních tříd se výrazně podílejí na dobrém jménu naší školy. Vystupují na mnoha koncertech, včetně koncertů v dětských domovech i domech sociální péče.

V okolí naší školy se nacházejí dva domy s pečovatelskou službou. Naše děti stařečkům chodí zazpívat a potěšit je malými dárky.

Malí hudebníci jsou zváni i na vernisáže výstav nebo společenské akce.

Školu dosti často navštěvují dětské sbory nebo orchestry z různých zemí (Japonsko, Dánsko, Norsko, Estonsko, Rusko a další). Na společných koncertech naše děti dokazují, jak vysoká úroveň hudební výchovy je na naší škole.

Slavné a tradiční jsou muzikantské průvody školou u příležitosti Vánoc, Velikonoc či oslav jara a masopustu. Při některých z nich průvod prochází celou školou, jindy se scházíme v aule, abychom si všichni společně zazpívali a oslavili nadcházející svátek.

Kroužky:
Každoročně je otevíráno přes 30 kroužků, které pořádá naše škola a které jsou vedeny našimi zaměstnanci. Jejich skladba se trochu mění podle zájmu dětí.

Největší zájem je o keramiku, kterou nabízíme i dospělým. Zakoupili jsme dvě keramické pece a zařídili v suterénu keramickou dílnu.

Velký zájem je také o kroužky jazykové, výtvarné, počítačové, míčové hry a gymnastiku.

Podle zájmu jsme v některých letech otevírali i kroužky přírodovědné, šachové, fotografické, stolní tenis či kroužek šikovných rukou.

V letošním roce jsme poprvé otevřeli kroužek dramatický, který se se svým prvním veřejným vystoupením představí na školní AKADEMII.

Družina
ŠD mohou navštěvovat žáci z 1. - 5. ročníku. V tomto školním roce jsme pro děti kromě práce v odděleních připravili pravidelné aktivity, jichž se mohou účastnit na principu dobrovolnosti a podle svého zájmu. Jedná se o bezplatné aktivity, které jsou poskytovány dětem v jejich volném čase.

Družinové děti také navštěvují kroužky pořádané školou a vedené našimi pedagogy - angl. jazyk, keramika, výtvarný kroužek, logopedie. Vzhledem k velkému počtu našich dětí, které navštěvují známý pěvecký sbor Radost při Základní umělecké škole v Šimáčkově ulici, zajišťuje ŠD také doprovod těchto dětí na zkoušky sboru, a to ve čtvrtek.

Dalšími pravidelnými akcemi společnými pro všechna oddělení jsou návštěvy divadla každý měsíc, od října do března bruslení a ve IV. čtvrtletí plavání. V jarním a letním období pořádá ŠD jednodenní výlety i o sobotách.Provoz školní družiny:
Ranní provoz
- 6,45 - 7,45 - rozmanité aktivity dle dobrovolnosti, tělocvična

V některých dnech navazuje na ranní provoz dělené vyučování (8,00 - 8,45).

V případě absence vyučujícího - pohotovost vychovatelky ve třídě.

Odpolední provoz - dle délky vyučování konkrétních tříd, nejčastěji však od11,40. Končí-li výuka ve 12,35, vychovatelka vykonává dozor ve školní jídelně.

11,40 - 13,30 hygiena, oběd, konkrétní činnosti dle celoročního plánu oddělení

13,30 - 14,00 odchod žáků domů dle zápisních lístků

14,00 - 16,00 - hlavní program - zájmové aktivity, program dle konkrétních plánů, společné velké akce

Večerní družina - 16,00 - 17,30 - průběžně odchody žáků dle zápisních lístků,didaktické hry, výtvarné a pracovní činnosti


Čt 8. květen 2008, 11:04:34 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one