Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Akademie sociálního umění Tábor

Jana Zajíce 140/32, 170 00  Praha-Bubeneč,

tel.: 233382494, fax: 233382493

Co Akademie není a co neposkytuje
Akademie není zaregistrována v síti škol MŠMT (Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR) a studijní program Akademie není u MŠMT akreditován.Stojí mimo rámec „standardních“ školských institucí, daných školským zákonem (561/2004 Sb.), není tedy ani vysokou školou, ani vyšší odbornou školou. Z toho vyplývá, že studenti nemají – ve smyslu tohoto zákona – právní status „student“. Jsou tedy povinni platit si sami zdravotní pojištění a mají-li nějaké příjmy, pak i odpovídající sociální pojištění a daně. Pro pracovní úřad mají status „zaměstnaný“ nebo „nezaměstnaný“, jako všichni dospělí občané ČR. Naši studenti také nemají nárok na studentské slevy jízdného MHD, neboť ty Dopravní podnik hl. m. Prahy podmiňuje zapsáním školy v síti škol MŠMT.


Co Akademie je a co poskytuje

Akademie staví na triální studijní metodě, která slučuje poznání, umění a aplikaci poznání, má sebezkušenostní rozměr a vede k probuzení a rozvoji lidské tvořivosti. Staví na úzkém kontaktu lektorů a studentů, vytvářejících živé studijní společenství. Poskytuje výuku i praktickou zkušenost tvořivého přístupu k životu a práci, včetně přípravy na překážky a těžkosti na této cestě. Akademie zprostředkovává jednoroční praxe v institucích, které se obdobné ideály snaží praktikovat v různých oblastech sociální práce.

Akademie je akreditována Lékařskou sekcí při Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu při Goetheanu, Konferencí pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii (Dornach, Švýcarsko) a Vzdělávacím kruhem v Kasselu. Naše absolutorium je uznáváno ve všech anthroposofických sociálních zařízeních. 

Akademie sociálního umění je prostřednictvím Spolku pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii v ČR členem ECCE, evropského sdružení pro vývoj vzdělávání a praxe v sociální oblasti. ECCE se snaží o ukotvení triálního vzdělávacího modelu na úrovni EU. Akademie se aktivně účastní iniciativy pro rozvoj vzdělávání CESTE-NET v rámci programu EU Leonardo. Spolupracujeme se Svobodnou vysokou školou v Driebergenu (Holandsko). Jsme partnery projektu Centrum inovativního vzdělávání při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

Akademie vydává každému studentovi průkazku, na kterou je možné získat slevy na vstup do většiny českých a zahraničních kulturních institucí či slevy jízdného na vlak či autobus (organizace, které poskytují tyto služby, se při nabízení studentských slev řídí vlastními pravidly a většinou nevyžadují akreditaci MŠMT).

Vice info najdete zde: http://www.akademietabor.cz

So 9. únor 2008, 17:24:41 CET
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one