Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Školy & školky


MATERSKE SKOLY

Fakultní MŠ PedF UK U Studánky Praha 7 - U Studánky 4

MŠ Nad Štolou, Praha 7 - Nad Štolou 1277/6

MŠ (Fakultní)Praha 7, Na Výšinách - Na výšinách 1075/3

MŠ Praha 7, Kostelní - Kostelní 37/7


ZAKLADNI SKOLY

Fakultní ZŠ PedF UK U Studánky Praha 7 - Umělecká 850/8

ZŠ Praha 7, Letohradská - Letohradská 370/1

ZŠ Praha 7, Korunovační - Korunovační 164/8


GYMNAZIUM & STREDNI SKOLY

Gymnázium Praha Nad Štolou - Nad štolou 1510/1

Střední škola gastronomie a hotelových služeb, s.r.o - Letohradská 370/1

AKADEMIE & VYSOKE SKOLY

Akademie sociálního umění Tábor - Jana Zajíce 140/32

Akademie výtvarných umění - U akademie 172/4

Bankovní institut vysoká škola, a.s. - Ovenecká 380/9

 

 

 

 

Jana Zajíce 140/32, 170 00  Praha-Bubeneč,

tel.: 233382494, fax: 233382493

Akademie výtvarných umění - obrázek

Akademie výtvarných umění - obrázek

U akademie 172/4, 170 00  Praha-Bubeneč

Tel.: +420 220 408 200, Fax.: +420 233 381 662

Ovenecká 380/9, 170 00  Praha-Bubeneč

Tel.: 233 074 577 (infolinka společnosti)

U Studánky 4, 170 00 Praha-Holešovice

Telefon: +420 233 376 978, Fax: +420 233 376 978, E-mail: msustudanky@seznam.cz

Specifikace školy:
- škola je součástí Fakultní základní školy při PedF UK, Umělecká 8
- jsou zde 4 třídy s kapacitou 90 dětí
- děti jsou umístěny podle věku
- je umístěna nedaleko parku Stromovka
- součástí jsou 2 zrekonstruované třídy s novým nábytkem
- nabízíme rodinné prostřebí
- vlídné jednání, individuální přístup k dětem
- školní zahrada je k dispizici každý den
Fakultní ZŠ PedF UK U Studánky Praha 7 - obrázek

Fakultní ZŠ PedF UK U Studánky Praha 7 - obrázek

Umělecká 850/8,  170 00 Praha-Holešovice

Telefon: +420 233 376 978, Fax: +420 233 376 978,
E-mail: fsumelecka@seznam.cz

většina učitelů má e-mailovou adresu ve tvaru: jmeno
.prijmeni@fzsumelecka.praha.indos.czVýuka na naší škole probíhá podle vzdělávacího programu „Základní škola“

Od školního roku 2007/2008 bude mít škola svůj vlastní vzdělávací program, na kterém se intenzivně pracuje.

V každém ročníku je jedna třída s rozšířenou výukou hudební výchovy
- to znamená, že zájemci se zúčastní talentových zkoušek, které probíhají obvykle v květnu
- od 2. třídy je týdenní dotace hudební výchovy - 3 hod. + 2 hod. sborového zpěvu
- hře na hudební nástroj se nevyučuje


Od 7. ročníku si žáci  mohou vybrat z těchto povinně volitelných předmětů:

- německý jazyk

- sportovní hry

- užité výtvarné činnosti

- informatika


Ve 2. a 3. ročníku mají žáci jednou týdně „Den bez aktovek“. Již několik let (obvykle ve středu) probíhá výuka v těchto třídách netradičními metodami, které by měly naučit žáky samostatně myslet, vyhledávat informace, dokázat je přetlumočit ostatním a vzájemně spolupracovat.


Velice kvalitní je práce s dětmi s různou formou dyslexie. Dětem se věnují vyškolené učitelky, speciální pedagog. Pro děti s vadou řeči je velkou výhodou, že máme též vlastního logopeda. Máme velice dobrou spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. Dr. Vítová pravidelně dochází do školy a paní učitelky mají možnost ji kdykoli kontaktovat
Gymnázium Praha Nad Štolou - obrázek

Gymnázium Praha Nad Štolou - obrázek

Nad štolou 1510/1, 170 00  Praha-Holešovice
tel.: 233 378 821 (kancelář školy) 233 089 7 + linka (přímé spojení)
fax: 233 378 808
MŠ (Fakultní)Praha 7, Na Výšinách - obrázek

MŠ (Fakultní)Praha 7, Na Výšinách - obrázek

Na výšinách 1075/3, 170 00  Praha-Bubeneč
Telefon:  233373770 Fax: 233373770, email: mts-vysiny@volny.cz
Specifikace školy:

- Fakultní škola při PedF Uk v PRaze

- 6 tříd s celodenním provozem

- děti jsou do tříd zařazeny podle věku

- alternativní program - spolupráce s Židovskou obcí v Praze

- podporujeme rozvoj dítěte jako samostatné osobnosti, osvojení si estetických a hodnotových principů

- umožňujeme spontání a řízenou činnost dětí ve skupinách

MŠ Nad Štolou, Praha 7 - obrázek

MŠ Nad Štolou, Praha 7 - obrázek

adresa: Nad Štolou 1277/6

Ředitel/ka:
Mgr.Dagmar Marková - 233 371 448 + fax, email: mts-nadstolou@volny.cz

Zástupce ředitele:
Lenka Baláková 233 371 448Specifikace školy:
- nachází se přímo u Letenských sadů
- jedná se o školu se třemi třídami, provoz od  6:30 do 17:00
- RVP: zaměřen na úspěšnou socializaci dítěte
- je umístěna v klidném prostředí činžovního domu
- školní hřiště s tartanovým povrchema pískovištěm je také ve vnitrobloku
- interier a rozmístění tříd připomíná rodinné prostředí
- zrekonstruovaná školní zahrada s mlhovištěma novým socialním zařízením

MŠ Praha 7, Kostelní - obrázek

MŠ Praha 7, Kostelní - obrázek

Kostelní 37/7, 170 00  Praha-Holešovice

tel/fax: 233 374 436, email: ms.kostelni@volny.cz

Specifikace školy:

- škola finského typu
- provozní doba 7:00 - 17:00
- nachází se v Letenských sadech
- motto: "Přijďte se k nám schovat"
- čtyřtřídní škola - třídy veverky, Sluníčka,Berušky, Koťata
- Prostorná oddělení pro veškeré aktivity dětí" dvě herny, pracovna, sauna, tělocvična, šatna
- školní zahrada pro sportovní hry a další aktivity dětí
Letohradská 370/1, 170 00  Praha-Holešovice

Tel.: 233 375 670

Na území Městské části Praha 7 působí celkem 7 základních škol zřizovaných MČ, dále církevní Bratrská škola, Základní Umělecká škola a ZŠ Trojská. Oblast předškolního vzdělávání je zajišťována 8 mateřskými školami, jejichž zřizovatelem je MČ P7, dalším subjektem je Katolická MŠ v ulici U Uranie a v městské části Troja působí MŠ Trojská.

Mateřské školy se snaží nabídnout dětem vstřícné, podnětné a obsahově bohaté vzdělávací prostředí. Školní vzdělávací program podporuje využití jak spontánního učení tak i didakticky zaměřených činností. Na jednotlivých mateřských školách probíhají během celého roku zájmové kroužky (jazykové, pohybové, hudební, výtvarné), které rozvíjejí již konkrétní předpoklady V rámci dalších aktivit děti navštěvují divadelní představení, knihovny, účastní se různých soutěží, jsou pro ně pořádány besídky, polodenní výlety a školy v přírodě nebo tématické vycházky. Výjimkou nejsou ani celodenní výlety či plavecký výcvik. Za přispění rodičů se konají maškarní karnevaly, Den dětí, drakiáda, Mikuláš, vánoční besídky. Rozmanité akce mají rovněž přispívat k zapojení nově příchozích rodičů a dětí do prostředí MŠ. Probíhá rovněž výuka angličtiny a je zajišťována průběžná školní praxe pro studenty SPgŠ.

Korunovační 164/8, 170 00  Praha-Bubeneč

ředitel školy, tel.: 233378577, zástupce ředitele, tel.: 233378577

 

Základní škola Praha 7, Korunovační 8 zavádí od školního roku 2009/2010
v 1. a 2. třídě rozšířenou výuku anglického jazyka a výtvarné výchovy.
Anglický jazyk jako volitelný předmět bezprostředně navazuje na
vyučování, další hodina konverzace s rodilým mluvčím je možná formou
placeného kroužku. Výtvarná výchova přispívá ke kulturnímu rozvoji děti a
je u nás oblíbeným předmětem nejenom díky ateliérové tvorbě. Škola ji
zavádí do budoucí 1. třídy na základě výborných zkušeností z předchozího
roku.


Rádi přivítáme nové děti do budoucího 1. a 2. ročníku, kde je ve třídách
nízký počet žáků, skvělý kolektiv, zkušený a oblíbený pedagog aplikující
zajímavý výukový program. Kdykoliv se můžete domluvit na návštěvě školy
a podívat se na vyučování. Rádi v naší škole přivítáme i Vaše děti.
www.korunka.gns.cz, mobil 7312189723.

Letohradská 370/1, 170 00  Praha-Holešovice

Ředitel školy:    233 370 782, Zástupce ředitele:     233 371 326

Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one