Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

9. Vrchní číšník je růžový a blažen

   Stmívalo se, když sestoupili z Letné a ocitli se uprostřed

hlučícího města. Člověk, který by pozoroval oba pány,

ponořené v živý rozhovor, netušil by zajisté v nich nedávné

kruté nepřátele. Theoretický rozhovor o příčinách úpadku

české kopané je sblížil tak, že měli pocit, jako by spolu

chodili do školy.

   Eman šel tak daleko, že potlačil v sobě výlučné žižkovské

vlastenectví a snížil se tak, že byl ochoten přiznati Slavii

jakési hráčské kvality. Pan Načeradec se odměnil tím, že

nazval Viktorii tvrdým oříškem pro letenské leadry *. Vždy-

cky si vážil těchto hochů a mínil, že Ohrada dodávala od-

jakživa nejskvělejší hráčský materiál ostatním klubům.


* "letenske leadry" - slangové označení pro favorita či vedoucí tým dlouhodobé soutěže. Odvozeno od anglickeho Lead = být v čele, vést či Leader = favorit. Poznámka autora stránek.

   Pan Habásko hrdě přisvědčil, ale zasmušile děl, že dneska

je hanba se dívat na ty hasiče, kterým to naklepe i Portu-

galsko. Bývávali doby, kdy s takovým Portugalskem by

nemluvila ani reserva Slavoje Žižkov. Podle jeho mínění

způsobil derutu kopané profesionalismus.

   Pan Načeradec odporoval, řka, že za každou práci se

musí platit. Nic není zadarmo, ať si to pan Habásko pama-

tuje. A co se týče té krise, ať si to pan Habásko nechá říci,

že krise byla, krise bude, tomu on jakožto rutinovaný ob-

chodník rozumí. Nicméně je nutno, aby se dověděli výsle-

dek matche **, a za tím účelem si dovoluje pozvat pana Ha-

báska do kavárny, kde se všecko dovědí.


** Slangovy výraz pro fotbalové či jiné sportovní utkaní. Odvozeno od anglickeho Match = utkání či zápas (sport.). Poznánka autora stránek

   Eman odváti, že nemá nic proti tomu, a když vstoupili

do místnosti, tu uzřel pan Načeradec vrchního číšníka,

který, růžový a úsměvný, zmítal se mezi stoly jako pstruh.

   „Vyhráli jsme,“ zajásal pan Načeradec, ukazuje na číš-

níka, „neboť kdybysme utrpěli porážku, tenhle by seděl

v kuchyni jako hromádka neštěstí a nikdo by se ho nedo-

volal. Každý vrchní je slávista. To je vědecky dokázáno.“

   Eman odvětil, že se ještě nic neví, ale když usedli ke stolu,

přiřítil se vrchní, zašveholil: „Dvě jedna jsme jim to klepli,

čím posloužím pánům?“

   „Dvě jedna, pro koho?“ tázal se Eman.

   Číšník se naň podíval s výrazem politování a vznešeně

odvětil: „Pro Slávku, to se ví!“


 


 

Ne 28. září 2008, 22:04:00 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google




Name
Email
Comment
Or visit this link or this one