Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

8. Tlustý pán projevil dobré srdce

 
   Úředník zjistil, že pan Emanuel Habásko narodil se

roku 1905 na Žižkově, je tamže příslušný, vyznání česko-

slovenského, vyučený truhlář, zachovalý a toho času bez

zaměstnání. Tlustý pán se jmenuje Richard Načeradec,

narozený roku 1886 v Neveklově, příslušný na Žižkov, vy-

znání mojžíšského* , obchod konfekcí a nepromokavými

plášti, ženat, dvě dítky, bytem v Praze, Hybernská ulice,

trestán nebyl.


* Slovo žid bylo a je (u některých mluvčích dodnes) hanlivé. Za první republiky, kdy šlo jen o náboženství, aby se hanlivému "židovskému náboženství" vyhnulo, zavádělo se "mojžíšské" nebo "izraelské" vyznání, izraelská obec apod. - Poznámka autora stránek


   Když pan konceptní úředník vyslechl strážníkův raport,

diktoval oběma provinilcům pro rušení veřejného klidu

pořádkovou pokutu 100 Kčs. V případě nezaplacení mění

se pokuta ve vězení v trvání osmačtyřiceti hodin.

   „A teď mi to podepište,“ velel konceptní úředník a pěstě-

ným nehtem ukázal místo v protokole.

   Eman zmalomyslněl a otázal se truchlivě: „ A to by bylo

k odsezení hned?“

   „Hned,“ odvětil hrdě úředník, prohlížeje si růžové nehty,

„ale bude lepší, když zaplatíte pokutu,“

   Eman sklonil hlavu a mínil, že půjde přece jenom do

Fišpanky.

   Pan Načeradec změřil ho úkosem a zrakem obchodníka

konfekcí odhadl jeho oděv a pak s nádherným gestem vy-

táhl tobolku** a pravil: „jsem v tom nevinně, pane policejní


** tobolka také označuje váček (např. na peníze) v tomto případě doslova peněženku - poznámka autora stránekrado, já chci bejt s každým zadobře, mě se nemůže říct

ani tohle, kdyby pan Habásko nezačal, tak by bylo všecko

v pořádku. Já vidím, že ten pán je momentálně z formy, tak

dovolte, abych to zaplatil za oba, nevídáno, přišel jsem o víc

peněz, ať se vidí, kdo je Richard Načeradec. Prosím, tady

jsou peníze, račte mi dát kvitanci.“ ***


*** Kvitance je písemné potvrzení věřitele dlužníku, že splnil svůj závazek  - zpravidla peněžitý dluh. Kvitance je soukromou listinou. - poznámka autora stránek


   Mladý muž, kterému pan Načeradec udělil ve své pře-

hnané štědrosti titul policejního rady, mínil, že jako beze

všeho, když to chce zaplatit za oba, že nemá nic proti

tomu.

   Avšak Eman si vyložil šlechetné gesto svého protivníka

po svém. Viděl v tom novou urážku a prohlásil, že rozumí

špičkám, a kdyby nebyl na posvátném úředním místě, že

by dal panu Načeradci pádnou odpověď. Ať ho raději

s fleku zavřou.

   „Beze všeho,“ odpověděl pan Načeradec, „dát si prosit,

to je moc. Já vás, pane Habásko, nechtěl urazit, já chci,

aby se to skončilo čestnou remisou.“

   „Nedělejte drahoty, člověče!“ osopil se úředník. „když

to pan Načeradec chce zaplatit, tak berte a jděte mi z očí.“

   Eman změkl a byl pohnut, když pochopil, že mu chtěl

soupeř pomoci z bryndy, a v návalu šlechetných citů pro-

hlásil, že nemůže trpět, aby pan Načeradec trpěl škodu.

   „Dovolte pane,“ pravil galantně k tlustému pánovi,

„abych pokutu zaplatil sám za oba, neb jsem zahájil akci

a vy jste se pouze stáhl na obranu.“

   „To nemůžu od vás chtít, pane,“ odvětil horlivě pan

Načeradec, „neboť vidím, že jste v momentální indispozici

a váš kapitál není likvidní,“

   Eman odvětil v ten smysl, že je tedy dobře, ale ať ho pan

Načeradec považuje za svého dlužníka.

   Tak tedy zůstalo při tom, tlustý pán zaplatil pokutu,

načež opustili policejní komisařství.


Ne 28. září 2008, 22:03:27 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one