Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

6. Eman mladší má nedorozumění s panem Načeradcem

   Přišel ještě záhy, neboť na trávníku se proháněli jako
stěňata nějací dorostové. Diváci je pozorovali znuděně a
s nechutí. Ozývali se hlasy, které posílaly hráče k mamin-
kám hrát diabolo. Konečně soudce zapískal a tento výkon
byl přijat s upřímným potleskem. Uřícení hráči se hrnuli do
kabin.
    Zástupem proběhla vlna napětí a pan Habásko se vsadil
se svým sousedem "o každý obnos", že první vběhne do
hřiště Viktorka. Prohrál. První se zjevil goalman Slavie
v modrém dresu s červenou hvězdou na prsou.
   "Pláničko, ty můj kluku zlatej!" zaševelil vroucně ten
pán.
   Pan Habásko naň nevraživě pohlédl. Slávista! Jestli si
to hned nemyslel, ať je nevím jaký. Takoví tlustí pupkáči
s bouřkou v týle, to jsou ti vypečení. Každý fandí Slavii
jako blazen. Jako by nebylo jiných a lepších klubů. Inu,
jsou takový lidé, kteří pro klubový fanatizmus nemohou
kriticky oceňovat výkony jiných mužstev.
 
 "Ženda, výborně! Novák, Pleticha, Vodička!" ševelil
tlustý pán. "A cože, Šoltys? Proč staví Šoltyse?" zvolal
v temném zoufalství. "ten je přece moc jemnej na ty po-
řízky žižkovský....."
   Eman mu už chtěl něco ostrého říci, za tu hořkou uráž-
ku Žižkova, ale v tom se vřítily do hřisště červeně pruhované
dresy. Strhl čepici s hlavy a připojil se k emfaticky k bouřli-
vému hlaholu svých krajanů: "Sláva Viktorce! AŤ žije
Žižkov! Zdar, Meduno, tě bůh, Podrazile, starej ostřílenej
internacionále! A ty, Bayere, ukaž nám nějaký maso!
Srovnej jim trochu nožičky..."
   "Co to vidím?" zamumlal Eman zděšeně, "co že stavěj
Spací vůz místo Hromádky? Jaký to je nezodpovědný
jednání od direktorů? Copak si neuvědomili význam dneš-
ního utkání? No, to sem na mou duši z toho jelen -- --"
 
*
 
   Ten, kdo by neviděl onen zápas, mohl nicméně sledovat
průběh utkání podle řečí žižkovského občana, zvaného
obecně Amplion, jenž řadu let dostavuje se na bojiště
v mírně obveseleném stavu a hlasitě glosuje události.
   Amplion: "Klicpera obratně přehrává na Medunu, ten
však pumlíč vrací. Co hraješ dozadu? Tamhle je branka
Slavie. Aha! Klicpera zas podal Medunovi, ten dělá uličku,
sláváá -- hip, kluci, rozeberte je jak šrajbtiš svatýho Lu-
káše..."
   Novák, back Slavie, kiksl a obětavý Plánička s námahou
chytá robinsonádou.
   Soused Emanův, vida řítící se útok Viktorky, stáhl si
bouřku přes oči, odvrátil se a jeho ústa horečně mumlala
jakési zaklínání. Teprve když řady Žižkovských se zavlnily
zklamáním, zvedl zrak a s ulehčením ovíval si kloboukem
zpocené čelo.
   Zrak se mu vyjasnil, když Junek obelstil Mikšeho a jako
mladý foxterier uháněl k brance Viktorie. Než se kdo na-
dál, přehrál na Puče a ten záludnou ranou vstřelil pod
břevno. Míč, jak praví sportovní referenti, zatřepal se v síti.
   Hromový povyk "góól!" otřásl Letnou. Jakási chůva
v parku leknutím upustila láhev s mlékem. Pensisté nevrle
potřásali hlavami a mnohý kmet řekl: "Já nevím, co v tom
viděj ty kopálisti za undrholt."
   Tlustý pán se nemohl utišit. Skákal jako diabolo, mával
kloboukem a volal "góól" zpěněným hlasem.
   Eman pozoroval jeho počínání s rostoucí nelibostí. jeho
žižkovské srdce bylo beztak naplněno zármutkem, neboť,
jak soudil, "ta branka byla k chycení, ostatně soudce měl
pískat, neboť Junek stál v offsidu".
   Pravil k tlustému občanovi: "Heleďtese, mladej pane, tady
nejste na žádný schůzi! Pozorujte zápas a nerušte!"
   "Co vy mě máte co povídat?" ozval se ten pán podráž-
děně, "já vím, co se smí!"
   "Chovejte se jako sportovně vyspělý obecenstvo!" napo-
mínal Eman.
   Tlustý muž neodpověděl, ale pohlédl vytřeštěným zra-
kem na hřiště a zařval: "Pletich, za tebou!"
   "nenapovídejte, já vám to říkám!" řekl Eman chmurně.
   "A vy mi řekněte." ohradil se tlustý muž, "co si to tak
berete? Já si zaplatil jako vy a tak můžu mluvit."
   "Doví, esli jste platil," odvětil Eman s lehkou drzostí,
"takový co nejvíc řvou, ty maj jistě volňáska. To jsou ty
pravý! Známe to."
   Já nejsem na vaše řeči dělanej, -- Šoltys, neotálej a
přehraj!"
   "Povídám vám," pravil Eman výhružně, "abyste netré-
noval hráče! Na mně si nevyskakujte, to víte --"
   "Já nic nevyskakuju, ale vy vyskakujete! Jste fanda, ale
já jsem člověk nestranej. Mně je to jedno, Slavie jako
Viktorka. Já držím s těma, co hrajou."
   "Já že jsem fanouš?" rozlítil se Eman. "Řekněte to ještě
jednou!"
   "Poněvadž...," pokračoval tlustý muž, "jste povídal, že
Junek stál v offsidu. To je vidět, že jste neměl pravidla
v ruce!"
   "A vy jste ten chytrej! Vy takhle kuličky by jste doved
hrát!"
   Tlustý pán neodpověděl, ale přiložil si dlaně k ústům
a zatroubil do hřiště: "Slavie, hrát! Šetříte se, pacholci, na
karneval --"
   "Už toho mám dost!" pravil Eman temně. "Teď jsem
vás napomenul, abyste netrénoval hráče, ale vy nedbáte --"
  Tlustý pán najednou neviděl na hřiště, neboť Eman mu
narazil jeho klobouk přes oči. Když se mu podařilo osvobo-
dit hlavu, vrhl se na svého soupeře.
   Povstal zmatek. Jakýsi pořadatel přivedl strážníka. Ten
zkušenou rukou roztrhl oba soupeře a je táhl za límec¨
ze hřiště.
   "Pánové," obrátil Eman k obecenstvu, "buďte mi
svědky, že jsem si počínal fair."
   "Pane strážník," žaloval udýchaně tlustý muž, "já jsem
se slušně díval a vůbec jsem neříkal slovo, ale tenhle člověk
se na mě vrhla začal se prát. Já se, prosím, neperu, já
mám obchod konfekcí a gumáky hnedle za viaduktem
v Havlíčkově ulici. Račte se přesvědčit, já každýho dobře
obsloužím!"
   "Nemluvte," odbyl ho strážník, "a půjdete se mnou. Na
policii se to vyšetří!"
   A tak se stalo, že tento významný zápas byl sehrán bez
Emana.

So 5. červenec 2008, 17:46:18 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one