Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

42. Jakub dal přednost hříšné rozkoši před Unionem Žižkov

Jakub se ujal slova: „A když se přehnala bouře válečná, tu jsme viděli Union na

vrcholu slávy. Kráčel od vítězství k vítězství. Drtil oba letenské leadry a — bez

urážky, pane — i Viktorii Žižkov. Nezapomenutelná je porážka Sparty, hrdého

mistra, za doby její největší slávy, v poměru l : 0.

Ještě dnes vidím to nádherné bodlo, které dal Dvořáček!“

„Ale taky si to v tý době kolikrát vypil od Viktorky!“ poznamenal Eman.

„Nepopírám,“ odvětil Jakub, „byly takové momenty. Leč Union dovedl mužně

snášet porážku i vítězství.“

„Co je to platný, já už musím jít,“ řekl pan Habásko a vstal.

Jakub ho doprovázel ke dveřím; děl truchlivě: „Ale čas ten minul! Nepříznivá

doba, ach, nastala Unionu Žižkov. A já jsem tím vinen!“

„Jak to?“ podivil se Eman.

Jakub zrudl a zamumlal: „Ženu jsem si oblíbil. Dal jsem přednost hříšné

rozkoši před svým klubem! Maje volit mezi Unionem a dívkou, oblíbil jsem si

ženu. Jaký hřích! Ona nepřála footballu a já s ní musel chodit na výlety a do

biografu.“

Zaštkal: „Skloněn na její prsa naslouchal jsem klamným slovům o lásce a

věrném milování. Dovedla hovořit sladce, ta hříšná Izabel! Trest přišel vzápětí.

Spravedlivý trest, pane, za hřích...

Zatím co jsem se oddal milování, spadl Union mezi amatéry. Za mé

nepřítomnosti byl několikrát rozebrán a teď...“

„Teď,“ dodal Josef temně, „bude rád, když se udrží v první amatérské třídě!“

„Avšak my,“ děl Jakub a oko mu zaplálo, „my nezoufáme, neb Hospodin je

veliký! Dopustil pokoření a pozvedne nás k slávě. My, bratři unionští, scházíme se

k posile a k povzbuzení. Na nejodlehlejších hřištích venkovských, i tam, kde

nemají ani sítí u branek, kde na holém poli tyčí se pouze břevna, můžete spatřit

ukrytá semena, jak oddaně přihlížejí hře Unionu Žižkov.“

Jakub doprovodil Emana až na ulici, a když se rozešli, tu zvedl prst a zvolal za

ním: „Císař, Dvořáček, Kracík, Topol, dr Krása — to byl forward!“

Eman se otočil, přiložil dlaně k ústům a odpověděl:

„Široký, Mittelmuller, Mysík, Breburda, Prokop — to byl forward!“

Út 10. únor 2009, 01:38:27 CET
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one