Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

11. Eman má místo

   „Nebuďte smutnej, pane Habásko,“ domlouval laskavě

pan Načeradec Emanovi, „jednou ty, jednou já, jednou

naše Anka, jak se říká. Jak slyším, Viktorka se držela a

vejsledek moh bejt docela dobře naopak.“

   Eman mávl rukou: „Vo to! To je to nejmenší, šak my

s váma ještě zaválíme bago. Já mám jiný starosti.“

   „Jaký vy,“ ujal se slova tlustý pán, „jaký vy můžete mít

starosti, mladej a svobodnej člověk. Když já jsem byl jako

vy, o jé! Moje starosti máte mít, vám řečeno, moje starosti

na vaši hlavu. Obchody nejdou, jak by měli jít, kunčafti

jsou faul, tuhle se mně položila firma, kterou jsem zařizoval

--- já vám říkám, pane, je to k neuvěření, pane, ale kolikrát

si tak myslím, pane, celý noci nespím, vy víte moc, pane,

můj život není k žití. každej mi říká, copak vy, pane Nače-

radec, ale já nejsem pro nikoho k mluvení, já vím, co vím,

mně se pohádky nebudou vypravovat ---„

   Eman mu vysvětlil, jakého druhu jsou jeho starosti. Nemá

místo a tatík mu dělá těžkou hlavu. Má povětšině pravdu,

ale když je protivno ty řeči v jednom kuse poslouchat.

   „Místo nemáte?“ povídal pan Načeradec a zamyslil se.

Uplynula minuta. Tlustý pán vyjasnil čelo: „Nemá místo!

To jsou řeči, že jste mi to neřek hned. Ale nic. Pudete ke

mně. U mne je práce fůra. Lidí plnej krám, kdo to má vy-

držet? Já si taky můžu odpočinout, no já myslím --?

   Tak mluvil pan Načeradec a ponenáhlu se vemluvil do

představy, že Eman musí být získán pro jeho závod, ne-

má-li tlustý pán předčasně kleknout v tmavý hrob přepra-

cováním.

   Ve skutečnosti však toužil po tom, mít ve své blízkosti

člověka, se kterým by mohl mluvit o sportu. Pan Načeradec

byl v náruživosti pro football ve své rodině osamocen. Celé

příbuzenstvo, zejména lidi s její strany, mluvili o jeho vášni

s hlubokým pohrdáním.

   „Tak jsme se domluvili,“ pravil, podávaje Emanovi

ruku, a dodal přísně: „Zítra v sedm hodin ať jste v obcho-

dě. Řeči se nevedou, nedochvilnost se netrpí, to víte, já...“

   Eman odvětil, že je dobře, a poroučel se.Po 29. září 2008, 04:01:55 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one