Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

10. Platit! Platit! Platit!!!

   „Tak přece!“ vzdych blaženě pan Načeradec. „Nuže,

pane vrchní, vypravujte nám průběh zápasu.“

   „K službám,“ zašvitořil číšník, „první minuta: Slavie

vyhrává los a –„

   „Počkat,“ přerušil ho pan Načeradec, „až do sedmnáctý

minuty, kdy padla nádherná branka Slavie, byli jsme zá-

pasu přítomni. Pak jsme museli... é...  pro neodkladnou

záležitost opustit hřiště.“

   „Dobrá. Dalších deset minut náleží Žižkovským. Jejich

útok sevřel obranu Slavie do železného kruhu. V té době

oba backové vydali ze sebe vše. Zejména Plánička  měl

příležitost se vyznamenat. Tvrdou ránu Podrazilovu jen

s námahou vyráží do rohu –„

   „Pst!“ ozvalo se v lokále, „druhý stůl u okna platit!“

   „Platit, prosím,“ uklonil se číšník a pokračoval: „Kop

z rohu zahozen. Pak nastává otevřený boj v poli. Ple-

ticha se vyznamenává. Jeho klamání je ojedinělé –„

   „Pst!“ ozvalo se naléhavěji, „platit!“

   „Platit, prosím,“ děl pro sebe číšník a přejel si rukou

čelo. „V sedmatřicáté minutě prvního poločasu došlo ke

kolisi mezi Hromádkou a Novákem. Soudce nařizuje trest-

ný kop.“

   „Proti Viktorce ovšem?“ tázal se přísně pan Načeradec.

   „Bohužel, nikoli,“ odvětil vyprávějící, „proti Slavii! Toto

chybné rozhodnutí soudcovo potkalo se ovšem s rozhořče-

ním v řadách sportovně uvědomělé veřejnosti –„

   „Hej, platit!“

   „Platit, moment!“ zaševelil číšník; načež hlasem, plným

vzrušení: „Volný kop provádí Meduna. Míč zachytil Že-

níšek, stopil, ale dříve než mohl přistoupit k osvobozujícímu

odkopu, přibíhá Podrazil a.... a....“

   „Platit! Platit! Platit! Pst!“

   „K službám, platit!“ zalkal číšník. „Plánička vybíhá

a Podrazil vsítil branku Viktorky. Takový pitomý

šourák, prosím! Za střídavých útoků se končí první poločas,

stav 1:1, prosím, a já musím na moment odskočit,

pánové odpustí....“

   Číšník zmizel jako ještěrka  mezi kamením. Pan Nače-

radec i Eman ponořili se v zádumčivé mlčení.

   Kolem se přehnal opět pan vrchní a v letu utrousil:

„Pánové, odpusťte, ale o druhém halftimu vám nemůžu

obšírně referovat – haló, Franc, druhý stolek dostane ka-

pucína! – jenom o vítězné brance Svobodově, která roz-

hodla zápas, chci říci několik slov. Svoboda, pánové, ač

tísněn, střílí ze vzdálenosti dvacíti metrů nezadržitelnou

dělovku do pravého rohu – uctivá poklona, pane Karpe –

nejkrásnější branka dne – konec matche patří opět Vik-

torce, ale na výsledku – platit, prosím, hned jsem tady!

ale na výsledku se nedalo nic změnit – přál bych vám

vidět tu branku, takové nádherné bodlo – pst! Ta dáma

dostane obrázky –„

Viktorka 1927-28

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ne 28. září 2008, 22:04:24 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one