Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Veletržní Palác - Narodní galerie

Veletržní Palác - Narodní galerie - obrázek

Veletržní Palác - Narodní galerie - obrázek

NG - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7


Aktualní výstava: Architekt Oscar Niemeyer
Místo: Veletržní palác

07.03.2008 - 04.06.2008

respirium 5. patra

Kurátor: Tomáš Vlček

Výstava architektonického díla Oscara Niemeyera Brasilia presentovaná fotografiemi známého slovinského historika architektury Damjana Prelovška. Výstava představuje hlavní Niemeyerovo dílo, nově vzniklé město Brasilia. Prelovškovy fotografie vyzdvihují tvarovou čistotu a invenci Niemeyerovy tvorby. 
 

Základní vstupné: 200 Kč - od 16.00hod.: 100 Kč
Zlevněné: 100 Kč - od 16.00hod.: 50 Kč
Rodinná vstupenka: 300 Kč - od 16.00hod.: 150 Kč
Školní skupina: 20 Kč 
 

Dějiny Národní galerie v Praze se začaly psát 5. února 1796, kdy se skupinka významných představitelů patrioticky zaměřené české šlechty, společně s několika vzdělanci z řad osvícenského měšťanstva rozhodla, řečeno dobovou terminologií, pozdvihnout upadlý umělecký vkus domácí veřejnosti. Korporace, nazvaná Společnost vlasteneckých přátel umění, pak založila dvě významné instituce, které Praha postrádala: Akademii umění a veřejně přístupnou Obrazárnu. Právě Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění se stala přímou předchůdkyní Národní galerie v Praze. Roku 1902 přibyla k Obrazárně další významná instituce - Moderní galerie Království českého jako soukromá fundace císaře Františka Josefa I. Moderní galerie pak začala budovat kmenovou kolekci českého umění 20. století.

V roce 1918 se Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění proměnila v ústřední uměleckou sbírku nového státu. Vedení Obrazárny se v roce 1919 ujal Vincenc Kramař, který ji za krátkou dobu proměnil v relativně moderní, odborně spravovanou galerii.
Ve složitém válečném období, v roce 1942 přešly pod správu Národní (oficiálně Českomoravské zemské) galerie fondy zrušené Moderní galerie. Zákon o NG z roku 1949 pak tento stav právně posvětil.

Národní galerie v Praze byla zřízena a její působnost založena zákonem č. 148/1949 Sb. o Národní galerii v Praze.

Prvotní myšlenka, stojící u zrodu NG, je přítomná ve všech složitých peripetiích jejího vývoje: prostřednictvím uměleckých děl povznést ducha národa. V tomto ideálu spatřujeme poslání Národní galerie v Praze i dnes.

Národní galerie v Praze v souladu se zákonem č. 148/1949 Sb. o Národní galerii v Praze shromažďuje, eviduje, trvale uchovává, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti díla malířská, sochařská a grafická a díla z oblasti tzv. nových médií domácího i cizího umění a vědecky o nich bádá; je muzeem ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.Připravované projekty

ITCA 2008 - Mezinárodní trienále současného umění 2008, Národní galerie v Praze

Místo: Veletržní palác - 03.06.2008 - 14.09.2008

RE-READING THE FUTURE

Prezident ITCA: Milan Knížák
Hlavní kurátor: Tomáš Vlček
Koordinátor: Světlana Michajlova
Architekt: Pavel Kolíbal

Mezinárodní trienále současného umění se koná pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause a primátora hlavního města Prahy Pavla Béma.

Pořádáním ITCA 2008 Národní galerie v Praze odkazuje na Mezinárodní bienále současného umění – IBCA 2005 a rovněž na První pražské bienále 2003. Téma trienále „Re-reading the Future“ má za cíl zviditelnit a zpřístupnit ty tvůrčí tendence, které, přestože jsou důležité pro zachování multinacionálního a interkulturního diskursu, zůstávají v pozadí priorit současné společnosti.

V reprezentativní budově Veletržního paláce na přibližné ploše 9000 m2 se představují stovky děl, hlavně evropských současných umělců z oblastí výtvarného umění, hudby, divadla, videa, filmu, literatury, fotografie a také architektury.

ITCA 

Mezinárodní trienále současného umění, pořádané Národní galerií v Praze, je rozsáhlý mezinárodní projekt, zaměřený na umělecké tendence, které zůstávají stranou hlavního proudu současného výtvarného umění.

Kurátoři a projekty:
1/ Elita Ansone / Litva / Paradoxy času
2/ Daniele Balit / Itálie, Francie / Těžší než vzduch
3/ Pascal Beausse / Francie / Mýtina
4/ Vladimír Beskid / Slovensko / Súčasný obraz – obraz súčasnosti?
5/ Katerina Bruch / Peru, Německo / Hybridní identity v městském prostředí
6/ Boris Danailov, Tzvetomira Tocheva / Bulharsko / Znovu číst budoucnost
7/ Natalie Hénon & Jean-François Rettig / Francie / Mezinárodní setkání Paříž/Berlín/Madrid
8/ Henry Meyric Hughes / Velká Británie / Pavel Büchler
9/ Pilvi Kalhama / Finsko / Transgrese myšlení
10/Milan Knížák / Česká republika / V globálním pangejtu
11/Olga Marcinkiewicz / Polsko / Umění budoucnosti
12/Yukihiro Masuda / Japonsko / Nenápadné obrazy světa
13/Hiroshi Minamishima / Japonsko / Objektivní rámce pro opětovné čtení budoucnosti
14/Carlos Cabral Nunes / Portugalsko / O.U.T. – the underground
15/Lenka Sedláčková / Česká republika / Za hranice fotografie – příroda, vesmír, čas
16/Danna Taggar / Izrael  / Dokonalá budoucnost
17/Tomáš Vlček / Česká republika / Někde mezi opětovným čtením a recyklací budoucnosti
18/Oliver Zybok / Německo / Estetika podobnosti

Projekt MOBILITY 

Prezentace nejaktuálnějších tendencí současného umění v prostorech Národní galerie v Praze je výsledkem její spolupráce s prestižním mezinárodním týmem kurátorů z Velké Británie, Finska, České republiky, Německa, Itálie, Francie, Portugalska, Bulharské republiky atd.

Projekt Mobility vytvoří putující a satelitní výstavy v alternativních centrech a prostorech partnerských institucí – v Art Academy in Helsinki (Finsko), Perve Galeria (Portugalsko), Turlei Galery (Polsko) a National Museum of Bulgarian Art (Bulharsko).

Projekt spolufinancovaný Evropskou komisí z komunitárního programu CULTURE 2007.

Kurátoři a projekty:
Hlavní kurátor: Tomáš Vlček

1/ Bulgaria / Boris Ognianov Danailov / Uvnitř mobility 
2/ Portugal / Carlos Cabral Nunes / Znovu číst budoucnost - Zamyšlení
3/ Poland / Olga Marcinkiewicz / Válka skončila
4/ Finland / Pilvi Kalhama / Dějiny zůstávají otevřené. O avantgardách současnosti.
5/ Czech Republic / Tomáš Vlček / Téma mobility v díle čtyř českých výtvarníků.
  
Výstava POHYB JAKO POSELSTVÍ

znovu předkládá a novým generacím představuje kinetismus – programové umění, které stálo na počátku dalších uměleckých avantgard, jako jsou například pop art, op-art a konceptuální umění. Výstava zdůrazňuje mezinárodní charakter kinetismu, který je jednou z mála uměleckých avantgard nikdy nevykazující rysy provincialismu.

Kurátoři: Giovanna Barbero, Giovanni Granzotto, Olga Uhrová, Jiří Valoch, Tomáš Vlček

Umělci:
Historická část
Getulio ALVIANI, Giovanni ANCESCHI, Alberto BIASI, Davide BORIANI, Ennio CHIGGIO, Gianni COLOMBO, Toni COSTA, Hugo DEMARCO, Gabriele DEVECCHI, Horacio GARCIA ROSSI, Edoardo LANDI, Julio LE PARC, Enzo MARI, Manfredo MASSIRONI, François MORELLET, Bruno MUNARI, Francisco SOBRINO, Joel STEIN, Grazia VARISCO, Jean Pierre YVARAL.
Česká a Slovenská republika
Milan DOBEŠ, Stanislav ZIPPE, Hugo DEMARTINI, Radoslav KRATINA, Viktor HULIK.
Kinetismis – italští umělci – současnost
Alberto BIASI, Franco COSTALONGA, Ferruccio GARD, Edoardo LANDI, Ben ORMENESE, Claudio ROTTA LORIA,  Jorrit TORNQUIST.

St 28. květen 2008, 19:20:42 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one