Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Jakub Wimmer - Zakladatel Letenských sadů?

Jakub Wimmer zbohatl na dodávkách pro rakouskou armádu a při stavbě pevnosti Terezín. Vlastnil několik velkostatků, několik pražských domů, mezi nimi i Platýz, který zvelebil, a byl také uznávaným a největším mecenášem té doby. Dal upravit Národní třídu na městskou promenádu, dal zřídit krásnou kašnu od Františka Xavera Lederera (dnes stojí na Uhelném trhu), dal upravit Nuselské údolí jako anglický park a osázet Mariánské hradby i tehdy pusté Letenské stráně aj.

 "Jakub Wimmer (1754-1822) zbohatl na vojenských dodávkách, zejména při stavbě Terezína; stal se generálním dodavatelem c. a k. armády. Zakoupil si staroměstský hotel Platýz, o kterém se říkalo, že svému majiteli vynáší každou hodinu jeden dukát. Skoupil také pozemky a vinice na Vinohradech. (O tom svědčí jména ulic: Viničná, Viničné hory, stráň Podviní, Podvinný mlýn a pod.) Za dva roky nato koupil Wimmer bubenský dvůr. Přitom si vedl neobyčejně obratně: dal osázet stráň burgundskou révou, z níž po létech vytěžil až 300 věder vína.
Letenské stráně si setník Wimmer tak zamiloval, že si přál, aby byl pohřben v nedalekém kostelíku sv. Klimenta. (Zemřel roku 1822, ve věku 68 let.)
Jeho úspěch zřejmě podnítil zemského radu barona Karla Richtera, který roku 1838 koupil od Wimmerových dědiců bubenský dvůr i s vinicemi, leč s výtěžkem již neuspěl. (Bubenský dvůr držela rodina Richterova až do roku 1926.)
Kdysi byla v těch místech zahrada a vinice Jaroše od Mouřenínů. Také Albrecht z Loskovic zde založil vinici.
"

zdroj: Radko Pytlik


ostatni zdroje

V r. 1800 ubytoval a hostil ve svém domě slavného ruského vojevůdce Suvorova s celou jeho suitou. Na domě je k této události pamětní deska s bustou Alexandra Vasiljeviče Suvorova, dílo sochaře Lubomíra Bočka z r. 1947. Suvorov byl tehdy faktickým velitelem koalice rusko-rakouských vojsk. Brzy po smrti Jakuba Wimmera jeho synové dům prodali velkoobchodníkovi Ignáci Kolbemu, jehož syn Ferdinand nechal v r. 1852 zvýšit levé jednopatrové křídlo objektu a po r. 1864 dal celý objekt zvýšit o jedno patro. V této třípatrové podobě se palác zachoval dodnes. Po smrti Ferdinanda Kolbeho prodala jeho dcera palác manželce významného pražského průmyslníka Rose Porgesové. V majetku této rodiny zůstal dům až do začátku druhé světové války, proto bývá také nazýván palácem Porgesů z Portheimu. Po druhé světové válce se dům stal majetkem Pražské obecní plynárny v Michli. Ta přistoupila koncem 90. let 20. st. k zásadní rekonstrukci celého objektu, při které byla upravena dvorana pro volný přístup veřejnosti a kdy byl objekt celkově stavebně i kulturně rehabilitován. Pamětní deska s bustou Suvorova byla při té příležitosti přemístěna do nádvoří objektu.


So 15. březen 2008, 02:39:32 CET
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one