Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Přerušení provozu TRAM a zavedení NAD v etapách 1-5 (2008)

 

 

etapa číslo

Termín

Tramvajový provoz přerušen v úsecích

NAD zavedena v úsecích

1

29.3.2008 -31.3.2008

Prašný most – U Brusnice

není zavedena

2

13.5.2008 – 28.6.2008
7 týdnů

Strossmayerovo náměstí -    - křižovatka Špejchar

Strossmayerovo náměstí - Letenské náměstí -Hradčanská

3

28.6.2008 – 7.1 .2009 
27.týdnů

Letenské náměstí - křižovatka Špejchar

Letenské náměstí-    - Hradčanská

4

7.1.2009 – 21.1.2009
2 týdny

1) Letenské náměstí - křižovatka Špejchar -Prašný most  - U Brusnice

2) Prašný most - Vítězné    náměstí

 3) křižovatka Špejchar - Chotkovy sady

1) Letenské náměstí - Hradčanská – Vozovna   Střešovice  

2) Letenské náměstí - Vítězné náměstí 

21.1.2009 -  I.čtvrtletí

1) Letenské náměstí - křižovatka  Špejchar Prašný most

1) Letenské náměstí - Hradčanská

5               

2009

(termín ukončení etapy neupřesněn)

2) křižovatka Špejchar -    Chotkovy sady 2)  Letenské náměstí - Vítězné náměstí

Provizorní zastávka TRAM v Badeniho ulici

Bude zřízena v etapách 1,3

Trasy a zastávky linky NAD X1 v etapě 2

2a. etapa (13.5.2008 – 10.6.2008)

Při přerušení TRAM dopravy v ul. M.Horákové mezi křižovatkou Špejchar a Vítězným náměstím (13.5.2008) z důvodu postupu prací na stavbě MO, dojde také k rekonstrukci TRAM trati ulice M.Horákové v úseku Letenské nám. – Strossmayerovo nám (akce DP a.s.).

Vlivem této rekonstrukce bude nutné odklonit trasu NAD do Veletržní ulice. Po ukončení úprav TRAM trati M.Horákové v úseku Letenské nám. – Strossmayerovo nám. se NAD vrátí do trasy TRAM (M.Horáková).

Hradčanská – Strossmayerovo nám.

Trasa: Milady Horákové - Veletržní – Dukelských hrdinů -  Strossmayerovo nám. – nbř. Kpt. Jaroše - Dukelských hrdinů – Veletržní  - Milady Horákové – Badeniho - Na valech – Milady Horákové

Zastávky:

Hradčanská, výstup před ulicí K Brusce, nástup v zastávkách BUS 108
Sparta, za ul. U Sparty,
za ul. U Sparty
Letenské náměstí v klínu M.Horákové x Veletržní,
před ul. Šmeralova
Kamenická bude prověřeno pro oba směry
Veletržní (u Dukelských hrdinů),
v tram Veletržní
Vltavská (Strossmayerovo nám. 9)
Strossmayerovo náměstí (v tram, v zastávce tram a vypnutí SSZ).

Pozn.: Kurzivou pro směr z centra

Nástupní zastávka: ul. M.Horákové (zast. Hradčanská – zast. BUS 108)
Výstupní zastávka: ul. Na Valech (zast. Hradčanská)
Manipulace:    ul. Na Valech před křižovatkou s ul. M.Horákové   

2b.etapa (10.6.2008 – 28.6.2008)

Po ukončení úprav TRAM trati ul. M.Horákové v úseku Letenské nám. – Strossmayerovo nám. se NAD vrátí z ul. Veletržní do trasy TRAM v ul. M.Horákové.

Hradčanská – Strossmayerovo nám.

Trasa: Milady Horákové -  Strossmayerovo nám. – nbř. Kpt. Jaroše - Dukelských hrdinů - Milady Horákové – Badeniho - Na valech – Milady Horákové

Zastávky:

Hradčanská, výstup před ul. K Brusce, nástup v zastávkách BUS 108
Sparta, za ul. U Sparty,
za ul. U Sparty
Letenské náměstí v tram
Kamenická v tram
Strossmayerovo nám. (v tram, v tram,)
Vltavská (Strossmayerovo nám. 9)

Nástupní zastávka: ul. M.Horákové (zast. Hradčanská – zast. BUS 108)
Výstupní zastávka: ul. Na Valech (zast. Hradčanská)
Manipulace:        ul. Na Valech před křižovatkou s ul. M.Horákové

Trasy a zastávky linky NAD X1 v etapě 3

3a. etapa (28.6.2008 – 7.1.2009)

V provozu je obratiště Letenské náměstí pro TRAM od Srossmayerova nám.

NAD:Hradčanská - Letenské náměstí

Trasa: Na valech - Na Špejcharu – provizorní komunikace Milady Horákové (jižní koridor) – Milady Horákové – Letenské nám. (BUS pruh pro vlevo) – Veletržní –  Milady Horákové ( mezi Špejcharem a Na Valech po jižní vozovce)

Zastávky

Hradčanská (za novým SSZ K Brusce, u tram ostrůvku v jižní vozovce)
Hradčanská v ulici Na Valech u Badeniho ulice (jen ve směru Letenské náměstí
Sparta za ul. U Sparty v Jižním koridoru, za ul. U Sparty, (v  zastávkách obratiště Letná – požadavek MČ a DP a.s., OD MHMP  a PČR nesouhlasí se zajížděním do obratiště)
Letenské náměstí v zastávce tram do centra

Nástupní zastávka: ul. M.Horákové (zast. Hradčanská – a Valech)
Výstupní zastávka: ul. M.Horákové (zast. TRAM u jižní vozovky)
Manipulace:        ul. Na Valech

Pozn: V od 28.6.-7.7. 2008 bude zabrána z důvodu stavební činnosti jižní vozovka u stanice Hradčanská. X1 z centra bude vedena v trase IAD po severní vozovce, do centra bude vedena ulicí Na Valech.

 

B)Výluka TRAM v Trojské a Partyzánské ulici

od 4.8.2008 do 29.8.2008

Při výstavbě nového MO na pravobřežní Trojské straně bude v období 4.8.2008 – 29.8.2008 prováděno vložení provizorní jednokolejné trati při přerušení provozu TRAM.
V době výluky bude jedna linka TRAM zkrácena na  Výstaviště, druhá linka ( včetně noční) bude v úseku Nádraží Holešovice - Ke Stírce odkloněna přes  Dělnickou a Palmovku.
Zábor stavebních prací neumožňuje využití stávajícího kolejového přejezdu na předmostí tramvajového mostu pro obracení  obousměrných vozů TRAM KT 8 D5.

Bude zavedena NAD minibusem z nádr. Holešovice

Náhradní doprava bude zajištěna posílením pravidelné linky BUS 112 v úseku Nádraží Holešovice –Zoologická zahrada.
Poté bude provoz TRAM obnoven jednokolejně přes provizorní tram most (rámusák); v tomto uspořádání do 2010.

Zástupci DP požadují od investora stavby MO garanci finančního krytí NAD  související s výstavbou MO.
Zástupce IDS k tomu uvádí, že finanční krytí bude zajištěno pouze mimo akcí pro DP a.s.

Ostatní hromadná doprava ( příměstské BUS) – návrh dočasného řešení 

Od 28.6.2008  budou z důvodu zrušení obratiště Špejchar a nástupní hrany (dočasně) na Hradčanské  linky BUS  ukončeny v prostoru Vítězného náměstí (Dejvické).Tím bude zajištěna návaznost  na linky MHD (především metra).
Odklonová trasa: Milady Horákové – Svatovítská – Gen. Píky -  Gymnazijní – Evropská – Svatovítská – Milady Horákové

Zastávky:

Dejvická (výstupní) – v ulici gen. Píky

Dejvická (manipulační)  – v ulici Generála Piky v prostoru mezi Gymnazijní a Kafkovou

Dejvická (nástupní) – v ulici Svatovítská souběžně se stávající zastávkou bus MHD a u Domu armády Praha

PČR souhlasí s využitím pro nástup stávající nástupiště pro linku „šestky“ (nák. Centrum).

Náhradní provoz u etapy 4. a 5. bude předmětem dalšího jednání

Čt 22. květen 2008, 12:46:35 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one