Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Zóna placeného stání se otevřela novým možnostem

Zóna placeného stání se otevřela novým možnostem - obrázek

Zóna placeného stání se otevřela novým možnostem - obrázek

Níže popsané výjimky v rámci Zóny placeného stání jsou určeny zejména k řešení problému u občanů, kteří jsou staří nebo nemocní a nemohou se o sebe postarat bez pomoci. Rozhodnutí o povolení výjimky je možné vydat pro stání u místa trvalého pobytu, nebo pro stání u míst, kde sídlí lékař, úřad apod., přičemž:

a) trvalý pobyt osoby, která vyžaduje péči, musí být v dané městské části,

b) osoba, která vyžaduje péči tuto skutečnost prokáže:

aa) věk 85 let a vyšší,

bb) nebo pobírání příspěvku na péči od III. stupně


Rozhodnutí o povolení výjimky je možné vydat jen do zón placeného stání vyhrazených pro parkování rezidentů a abonentů na území dotčené městské části, na konkrétní ulici či skupinu max. 5 ulic.

Rozhodnutí o povolení výjimky je možné vydat s vyplněním SPZ/RZ max. 3 vozidel osob blízkých (viz §116 občanského zákoníku) osobě, která vyžaduje péči, tato osoba musí prokázat právní vztah k vozidlu.

K žádosti se předkládají tyto doklady:


a) žádost osoby 85 leté a starší nebo osoby pobírající příspěvek na péči,

b) občanské průkazy dotčených osob,

c) u občanů mladších 85 let originál přiznání příspěvku na péči od III. stupně,

d) právní vztah osob blízkých k vozidlu

V případě vydání kladného rozhodnutí odborem dopravy městské části, je vydána  karta s tím, že na lícní stranu se uvede jméno a příjmení žadatele o výjimku a symbol è a na rubovou stranu k čipu se doplní názvy ulic a SPZ/RZ vozidel dle rozhodnutí. Za výdej karty se platí manipulační poplatek 100 Kč.
Rozhodnutí o povolení výjimky v mimořádných případech (viz. níže), které podléhá schválení zmocněncem ZPS za HMP:

a.    občan s trvalým pobytem v dané oblasti mladší 85 let, nepobírající příspěvek na péči III. a vyššího stupně a patřící mezi osoby ohrožené, nemocné, zdravotně postižené či jinak potřebné, která nesplňuje podmínky pro vydání řádné parkovací karty a která nemá vyhrazené parkovací stání,
b.    občan bez trvalého pobytu držitel znaku O1 dojíždí do oblasti k lékaři apod. na pravidelné kontroly do míst, kde ho nelze odkázat na využití sdružených invalidních parkovacích stání,
c.    občan bez trvalého pobytu se jezdí do Prahy léčit na specializovaná lékařská pracoviště (FN, klinika) jako je např. onkologie, kardiochirurgie či  rehabilitační zařízení, a v dané městské části přespává u příbuzných nebo známých s trvalým pobytem v dané oblasti,
d.    občan bez trvalého pobytu držitel znaku O1 dojíždí do práce do oblasti, kde ho nelze odkázat na využití sdružených invalidních parkovacích stání,
e.    rodiče dítěte vozí dítě držitele znaku O1 do školy, na kroužek apod. do oblasti, kde je nelze odkázat na využití sdružených invalidních parkovacích stání s omezením od 1.9. do 30.6.,
f.    student držitel znaku O1 bydlí po dobu studia v dané městské části.

Čt 7. srpen 2008, 15:33:58 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one