Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

VOLBY DO SENÁTU 2008

VOLBY DO SENÁTU 2008 - obrázek

VOLBY DO SENÁTU 2008 - obrázek

prezident republiky svým rozhodnutím č. 262/2008 Sb. ze dne 16. července 2008 vyhlásil volby do Senátu Parlamentu České republiky, a to na pátek a sobotu 17. a 18. října 2008.Volby do Senátu se nekonají všude. Pro volby do Senátu je na území ČR vytvořeno 81 volebních obvodů, ve kterých se volí 81 senátorů. Vzhledem k tomu, že senátoři jsou voleni na dobu šesti let s tím, že se každé 2 roky obměňuje třetina Senátu, probíhají volby do Senátu vždy ve třetině z 81 volebních obvodů. Na území hl. m. Prahy je těchto volebních obvodů 10 a v letošním roce probíhají volby do Senátu pouze ve třech z nich. Jedním z nich je i volební obvod č. 27, jehož součástí je i Městská část Praha 7.
Hlasovací lístky pro 1. kolo voleb do Senátu budou voličům doručeny (v modré obálce formátu A5) nejpozději do 14. 10. 2008. Před konáním případného 2. kola voleb do Senátu nebudou hlasovací lístky doručovány, nýbrž je každý volič obdrží ve volební  místnosti ve dnech voleb. Volební místnosti pro volby do Senátu budou otevřeny
v pátek 17. 10. 2008 od 14 do 22 hod.
a v sobotu 18. 10. 2008 od 8 do 14 hod.
V případě druhého kola voleb do Senátu budou volební místnosti ve stejných místech otevřeny
v pátek 24. 10. 2008 od 14 do 22 hod.
a v sobotu 25. 10. 2008 od 8 do 14 hod.
Závěrem ještě upozorňujeme, že v odůvodněných případech je též možné požádat o vyslání členů volební komise ve dnech voleb do místa bydliště. Již nyní můžete volat své požadavky k nám na úřad, a to na tel. čísla 233 373 732, 220 144 137, 220 144 138, 220 144 139.
Na uvedených telefonních číslech vám též rádi poskytneme další informace.
JUDr. Eva Svobodová, vedoucí odboru správních agend

SEZNAM KANDIDÁTŮ
Číslo 1. KDU - ČSL –
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSC
( narozen 9. 4. 1937 v Bratislavě, národnost česká, ženatý, 2 děti – dcera Veronika, syn PavelVystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze (promoce 1961), pracoval jako sekundární lékař, odborný asistent, docent 2. interní kliniky FN, v letech 1988–1990 jako přednosta Onkologické kliniky, od roku 1990 do 15. ledna 2008 byl přednostou 1. interní kliniky VFN. Od r. 2002 byl ředitelem Ústavu hematologie a krevní transfúze. 7. listopadu 2007 byl z funkce ředitele ÚHKT odvolán ministrem Julínkem pro údajné manažerské selhání. Více na - www.klener.cz )


Číslo 2. Strana zelených –
Michael Kocáb
( Hudebník Michael Kocáb na otázku, co ho přimělo ke kandidatuře, odpovídá: "Přišla dost důrazná přímluva od exprezidenta Havla, na kterého dám a na jehož politický čich se mohu spolehnout. Mluvil jsem ještě s řadou lidí a nakonec se nechal zlákat." Více na - www.michaelkocab.cz )


Číslo 3. Strana občanské sebeobrany –
Ing. Bohumil Vejtasa
(
předseda Strany občanské sebeobrany - vice na: www.sospraha.eu )

Číslo 4. ČSSD –
MUDr. Blanka Haindlova
(53 let, vdaná a jematkou dcery studující nyní 4.ročník Právnické fakulty UK. Manžel, Doc.Ing.Michal Haindl, DrSc., je matematik (vědecký pracovník v České akademii věd).

Číslo 5. Věci veřejné – MUDr. Martin Stránský
( Vzdělání:  Promován na lékaře, St. George´s University School of Medicine, 1983.
Atestace v Interní medicíně (1986 USA) a v neurologii (1989 USA, 1993 ČR).
Stávající funkce medicínské-mezinárodní: Asistentní Klinický Profesor v Neurologii, Yaleská Universita.Ředitel programu pro výměny lékařů v neurovědách mezi Yaleskou a Karlovou universitou. Děkan pro záležitosti týkající se abonentů, hostující profesor pro obor neurologie a klinické diagnostiky, St. George´s University School of Medicine. Ředitel, Prague Selective Program, největší letní program svého typu pro studenty medicíny ve světě. )


Číslo 6. KSČM – Dagmar Gulšbauerova
( Narodila se 19.12. 1952 v Mladé Boleslavi, původním povoláním dělnice, nyní odborná referentka v Úřadu průmyslového vlastnictví Praha 6. Vdaná, má 3 dospělé děti a je šestinásobnou babičkou. Členka KSČM. Od roku 1992 je za KSČM zastupitelkou Zastupitelstva MČ Praha 6, předsedkyně Klubu zastupitelů KSČM.)

Číslo 7. Občanská demokratická strana –
MUDr. Zdeněk Švarc
( vystudoval střední zdravotnickou školu a v roce 1990 absolvoval studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po absolutoriu složil v průběhu praxe postupně tři atestace - z chirurgie, veřejného zdravotnictví a urgentní medicíny. Pracoval nejdříve jako sanitář, po absolvování vysoké školy jako lékař v Nemocnici Na Malvazinkách a ve FN Bulovka na chirurgii a posléze i na centrálním příjmu. Později se začal věnovat urgentní medicíně - v letech 1994-1998 pracoval jako výjezdový lékař zdravotnické záchranné služby a letecké záchranné služby v Praze a v Praze-západ. Od roku 1998 je ředitelem Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.)

Číslo 8. Strana zdravého rozumu a Česká strana národně socialistická – Mgr. Petr Hanbit

Číslo 9. Unie svobody-demokratická unie –
Mgr. Martin Mejstřík
( Narození: 1962 Kolín, Bydliště: Praha, Povolání: senátor parlamentu ČR.
vice na - www.martinmejstrik.cz )

Sídla volebních okrsků pro volby do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 17. a 18. října 2008
Na území Městské části Praha 7 je celkem 36 volebních okrsků a jejich sídla jsou následující:

Číslo okrsku/Adresa
524 Střední škola
525 Ortenovo nám. 34/1275
526 Praha 7
(viz č.1 na přiložené mapce)

527 Základní škola
528 Ortenovo nám. 34/1275
529 Praha 7
530
(viz č.2 na přiložené mapce)

531 Základní škola
532 Tusarova 21/790
533 Praha 7
534
535
(viz č.3 na přiložené mapce)

536 Mateřská škola
537 U Studánky 4/851
538 Praha 7
(viz č.4 na přiložené mapce)

539 Základní škola
540 Strossmayerovo nám. 4/990
541 Praha 7
542
543
558
(viz č.5 na přiložené mapce)

544 Základní škola
553 Letohradská 1/370
554 Praha 7
555
556
(viz č.6 na přiložené mapce)

545 Základní škola
546 Umělecká 8/850
547 Praha 7
548 (vchod z ul. U Studánky)
(viz č.7 na přiložené mapce)

549 Základní škola
550 Korunovační 8/164
551 Praha 7
552
(viz č.8 na přiložené mapce)

557 Základní škola
559 Františka Křížka 2/490, Praha 7
(viz č.9 na přiložené mapce)
Čt 9. říjen 2008, 18:28:56 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one