Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR - OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

Ve dnech 9. a 10. října 2009 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jejichž právní úprava je zakotvena v zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky  a o změně a doplnění  některých  dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Upozorňujeme všechny kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, že ve smyslu § 14e, odst. 3) výše uvedeného zákona a ústavního zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny,  mohou do každé okrskové volební komise, kterých je v Městské části Praha 7 celkem 36, delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka, a to nejpozději 20 dnů přede dnem voleb, to je do 16.00 hodin dne 19. září 2009. Delegováním členů a náhradníků  se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě osob, které jsou k tomuto úkonu zmocněncem písemně pověřeny a které kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží.
    Vzhledem k tomu, že poslední den lhůty, tj. 19. září 2009, připadá na sobotu, oznamujeme všem kandidujícím subjektům, že tento den budou na ÚMČ Praha 7 přítomni  zaměstnanci Odboru správních agend, pověření starostou k převzetí seznamu, a to v budově úřadu, 2. patro, č. dveří 271 – 272 v době od 8.00 do 16.00 hodin (vstup do budovy z nábřeží).
 
JUDr. Eva Svobodová, vedoucí odboru správních agend
zdroj: www.praha7.cz
St 9. září 2009, 12:11:58 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one