Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

VOLBY 2010 - Informace pro voliče

VOLBY 2010 - Informace pro voliče  - obrázek

VOLBY 2010 - Informace pro voliče - obrázek

Voličské průkazy

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 8. února 2010. Tyto volby se konají ve dvou dnech,  v pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu  29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Voliči jsou o době a místě konání voleb informováni oznámením starosty nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. 13. května 2010, které bude vyvěšeno na úřední desce úřadu. Mimo to každý volič obdrží oznámení o své volební místnosti spolu s hlasovacími lístky, které se voličům doručují nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 25. května 2010. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků, případně si je vyzvednout ještě před konáním voleb na úřadě a to na odboru správních agend nebo na informačních centrech.

Vzhledem k tomu, že ve volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost a státníobčanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, je důležité si včas zkontrolovat platnost svých dokladů, neboť nové občanské průkazy a cestovní pasy se dle stávající  právní úpravy vyhotovují do 30 dnů.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Proto je možné, aby volič, který se nemůže ze závažných, zejména zdravotních důvodů, dostavit do volební místnosti, požádal o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.  Požadavky na hlasování do přenosné volební schránky mohou voliči  volat již nyní na níže uvedená telefonní čísla.

Další možností jak uplatnit své volební právo i když občan nebude ve dnech voleb v místě svého trvalého pobytu,  je vystavení voličského průkazu.

Volič, který nebude moci volit v místě svého trvalého pobytu, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, může požádat o vydání  voličského průkazu  a to buď  osobně (s občanským průkazem) ode dne vyhlášení voleb (tj. 8. února 2010)  do 26. května 2010 do 16.00 hodin,   kdy budou voličské seznamy uzavřeny, nebo písemným podáním, opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče,   a doručeným nejpozději  7 dnů přede dnem voleb, tj. do 21. května  2010.

Na základě ustanovení zákona o volbách do Parlamentu ČR  lze voličské průkazy začít vydávat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tedy  od 13. května 2010.  Voličský průkaz je možné předat  osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zaslat, a to i do zahraničí.  S voličským průkazem je pak možné volit v kterémkoli volebním okrsku na celém území České republiky nebo na zastupitelském úřadu v zahraničí.

Na Úřadu MČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, bude voličské průkazy  vydávat Odbor správních agend v kanceláři č. 271 ve II. patře  od 13. května 2010 do 16.00 hodin dne 26. května  2010  a to vždy po celou pracovní dobu, tzn.

 pondělí     7.30  -  18.00 hodin
 úterý     7.30  -  15.00 hodin
 středa     7.30  -  18.00 hodin
 čtvrtek     7.30  -  15.00 hodin
 pátek     7.30  -  14.00 hodin
Veškeré další informace vám rádi poskytneme buď při vaší osobní návštěvě nebo na tel 233 373 732, 220 144 137,  220 144 138,  220 144 139, 220 144 143 

JUDr. Eva Svobodová, vedoucí odboru správních agend

Pá 16. duben 2010, 15:59:30 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one