Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Tunel Blanka – co nás čeká

Tunel Blanka – co nás čeká - obrázek

Tunel Blanka – co nás čeká - obrázek

Tři a půl roku stavby

Blanka na Letné se staví již tři a půl roku. V polovině roku 2007 byla na Letné zahájena stavba největšího dopravního projektu v  České republice, celkem šest a půl kilometru dlouhého propojení mezi břevnovským portálem Strahovského tunelu a severním předmostím mostu Barikádníků v Troji.

Za tři a půl roku činnosti se na celé stavbě provedlo dosud prací za téměř deset miliard korun, jsou kompletně (až na necelých sto metrů u Prašného mostu) proraženy tunely, tři největší stavební jámy – na Prašném mostě, Letné a v Troji – se postupně plní konstrukcemi a ještě letos začne jejich zasypávání..

Na Letné začaly práce přeložkami inženýrských sítí na Špejchaře a hloubením stavební jámy v srpnu 2007.  Od té doby bylo například ze stavební jámy odvezeno více než 450 tisíc metrů krychlových zeminy, vybetonovány konstrukce vlastních tunelů včetně ramp pro budoucí křižovatku U Vorlíků a nyní jsou na stropech tunelů betonovány konstrukce budoucích podzemních garáží. V prostoru Letné byl  10.1.2011 slavnostně odvezen poslední  kubík vyrubané skály, neznamená to, že práce v podzemí končí, ale je to mezník a signál, že se stavba postupně přesouvá do druhé – klidnější poloviny.

Co čeká Letnou v roce 2011

Rok 2011 nebude znamenat pro Letnou žádné převratné události. Na stavbě proti stadionu Sparty budou pokračovat práce na betonových konstrukcích garáží a souvisejícím technickém zázemí tunelů a koncem roku začne zásypávání celé stavební jámy. Kolem tramvajové smyčky Špejchar bude zrušena i část provizorní objízdné komunikace a obnoven parkový prostor mezi stromy.

Technicky náročné práce budou pokračovat v podzemí, především na definitivních  ostěních tunelů, strojovny vzduchotechniky a větracích kanálů. To už budou konstrukce, které budoucí uživatelé uvidí při vlastním provozu. Beton musí být tak hladký, aby při provozu mohl být lehce omyvatelný a sloužil tak nejen estetice, ale především bezpečnosti a čistotě díla.

Plynulosti dopravy nejen na Letné pomůže rozhodně i skutečnost, že ve druhé polovině roku bude zprůjezdněna jižní polovina ul. Milady Horákové mezi Prašným mostem a Špejcharem. Tím se uleví i obyvatelům ulice Na Valech, kde odpadne průjezdná doprava ve směru do centra.

 

Repasportizace a ochranné  přístřešky

Úspěšně skončily ražby a měření neukázala žádné nepředpokládané deformace, proto budou do konce března odstraněny poslední ochranné přístřešky v obytné části Letné a začne avizovaná závěrečná repasportizace objektů. Tento postup znamená, že bude za přítomnosti majitele objektu porovnán stav domů před ražbou (dle původní pasportizace ) se stavem dnešním, tento stav bude vzájemně s majitelem odsouhlasen. Podle výsledku repasportizace bude zpracován projekt oprav, který (opět po jeho odsouhlasení majitelem objektu) popíše rozsah všech prací, které následně dodavatel stavby provede. Pak bude  následovat poslední,  protokolární převzetí provedených  oprav a úprav. Pro potřeby pasportizace bylo stanoveno několik etap, v jejich rámci budou postupně všechny dotčené domy prohlíženy a následně opravovány. Hlavní údaje jsou uvedeny na této stránce, podrobnosti se majitelé objektů dozví buď na webových stránkách stavby (www.tunelblanka.cz), nebo v infocentru na Letné.

 

Co zbývá dokončit

Do konce stavby ještě Letnou čeká jedna uzavírka tramvají – při ní se budou dělat nové koleje a vozovka od Sparty po Letenské náměstí, a výstavba větracího objektu mezi halou Sparty a kolejemi českých drah. Nu a pak již jen definitivní úpravy zasypaných garáží, osázení zelení a likvidace oplocení staveniště včetně likvidace poslední části objízdné komunikace. V podzemí je těch prací samozřejmě podstatně více: dokončení všech stavebních konstrukcí,  montáž technologických zařízení a náročné provozní a komplexní zkoušky celého systému. Definitivní termín uvedení  bude záležet na objemu financí, které hl.m.,Praha bude moci v  na stavbu uvolňovat. Dle nynějších předpokladů se uvažuje o roce 2014.

 

Rámečky:

1)

Rekapitulace ražeb SO 9021 - ŠPELC

 

STT

JTT

celkem

2pruh

1 661,26 m

1 788,98 m

3 450,24 m

3pruh

569,07 m

434,40 m

1 003,47 m

Celkem STT+JTT

2 230,32 m

2 223,38 m

4 453,71 m

Propojky

 

 

176,10 m

VZT objekty

 

 

617,94 m

Celkem vyražené metry

 

 

5 247,74 m

Celkem vyražených m3

 

 

755 130 m3

Celkem stříkaného betonu na obezdívky tunelů m3

 

 

115 739 m3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Pro  veřejnosti bylo dne 25.7.2008 na Letné otevřeno informační středisko, které  navštívilo do 31.12.2010 celkem 7082 osob. V individuelně dohodnutých termínech se  v tunelech uskutečnilo 450 exkurzí odborníků, odborné veřejnosti, středních i vysokých škol. Nejvzdálenější návštěvníci byli z Japonska (odborníci z Tokia) a Ghany. Na postup ražby se byli podívat i obyvatelé Letné, kteří měli možnost zkontrolovat ražbu tunelů pod jejich domy. V rámci „Dne otevřených dveří“, který se konal 28.9.2010 navštívilo stavbu 16500 obyvatel, většina z nich zvolila nejdelší a fyzicky nejnáročnější prohlídkovou trasu a prošli tunely z Letné až do Troje.

 

3) Etapy repasportizace objektů

skupina            termín

I.                     1.9.2010 – 28.2.2011

II.                    1.12.2010- 31.5.2011

III.                   1.3.2011 – 30.9.2011

IV.                   1.5.2011 – 31.11.2011

V.                    1.6.2011 – 31.12.2011

 

závěrečná repasportizace situace D Letná.pdf


 

Tunel s primární obezdívkou.JPG 

Ne 6. únor 2011, 09:57:34 CET
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one