Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Sběr nebezpečného odpadu 2008

Informace ke sběru nebezpečných odpadů na území hl.m.Prahy na rok 2008

Stejně jako v letech minulých tak i v letošním roce zajistilo hl. m. Praha pro občany možnost odložení nebezpečných odpadů v rámci mobilního sběru na území hl. m. Prahy. Mobilní sběr bude zahájen na konci února 2008 a ukončen bude na konci listopadu téhož roku.

Mobilní sběr nebezpečných odpadů bude do 31.3.2008 na území hl. m. Prahy zajišťovat na základě smlouvy s hl. m. Prahou spol. .A.S.A., Ďáblická 791/89, 182 00, Praha 8 dle schváleného harmonogramu.

Od 1.4.2008 bude mobilní sběr nebezpečného odpadu zajišťovat společnost Pražské služby, a.s. jako vítěz otevřeného zadávacího řízení na zajištění tříděného sběru a svozu, využívání a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.

Při mobilním sběru mohou občané s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy zdarma odevzdat následující druhy nebezpečných odpadů:

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
 • olej a tuk ( kromě jedlého)
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky
 • nepoužitelná léčiva
 • baterie a akumulátory

Kromě mobilního sběru je v současné době na území hl. m. Prahy pro občany v provozu i 23 stabilních sběren nebezpečného odpadu. Jedenáct z nich je zřízeno v rámci provozovaných sběrných dvorů hl. m. Prahy.

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů aktualizovaný na rok 2008, včetně seznamu 23 stabilních sběren zřízených na území hl. m. Prahy je k nahlédnutí na elektronické adrese:

www.envis.praha-mesto.cz/odpady

V případě dotazů k zajištění systému nakládání s nebezpečnými odpady, prosím kontaktujte OOP MHMP na tel.: 236 00 42 29, 236 00 43 76 nebo na elektronické adrese: radim.polak@cityofprague.cz

zdroj www.praha7.cz

OOP MHMP

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu oblast LETNE

Praha 7 - trasa A

11.  6.   - st

 

1.    křižovatka ul. U Sparty - Jana Zajíce

1500 - 1520

26.  8.   - út

 

2.    křižovatka ul. Muzejní - Letohradská

1530 - 1550

 

 

3.    křižovatka ul. Kostelní - Františka Křižíka

1600 - 1620

 

 

4.    ul. Na ovčinách

1630 - 1650

 

 

5.    Řezáčovo nám.

1700 - 1720

 

 

6.    křižovatka ul. Šimáčkova - U smaltovny

1730 - 1750

 

 

7.    křižovatka ul. Ovenecká - Nad Královskou oborou

1800 - 1820

 

 

8.    křižovatka ul. Jana Zajíce - Nad Královskou oborou

1830 - 1850

Ne 2. březen 2008, 10:24:33 CET
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one