Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Pražská NEJ

Tento článek sice nesouvisí pouze s Letenskou plání ale velice mě zaujal a poučil.

Vite třeba kde je v Praze nejdelší či nejkratší - most,panelovy dum, ulice?

Nebo nejstarší - hotelová kniha hostů,obchodní dům, rotunda?

Pokud ne tak jste tu správně. I Praha 7 a Letná tu ma svá nej

Nejdelší
barokní palácová stavba - Černínský palác na Loretánském náměstí, délka průčelí 150 m
eskalátor - na stanici metra Náměstí Míru (trasa A) - délka 87,2 m
chrámová loď - chrám sv.Víta (Pražský hrad), délka 124 m
mezistaniční úsek metra - Smíchovské nádraží - Radlická (trasa B) - délka 2,24 km
most - Negrelliho viadukt (Praha 8), délka 1250 m
náměstí - Václavské nám. (Praha 1) - délka 750 m
panelový dům - pravděpodobně dům v osmé městské části v Zelenohorské ulici (délka 300 m, osmnáct vchodů)
potok - Rokytka, délka toku je 36,2 km, z toho 31,5 je na území Prahy, potok Botič má délku 33,5 km, na území Prahy z délky toku připadá 21 km
ulice - Plzeňská ulice v Praze 5 měří 10,5 km

Nejhlubší
stanice metra - Náměstí Míru (trasa A) - hloubka 53 m
studna - studna na 3. nádvoří Pražského hradu - hloubka 70 m

Nejkratší
mezistaniční úsek metra
- Hlavní nádraží - Muzeum (trasa C) - délka 425 m
most - Svatopluka Čecha (Praha 1) - délka 169 m
potok - Mariánský potůček u Malé Chuchle (Praha 5) - délka 1 km
ulice - Boršov (Praha 1) - měří 40 m

Nejmenší
dům - Anežská ulice 1043/4 (Praha 1) - uliční fronta 2,25 m
chráněné území - Motolský ordovik (Praha 5) - rozloha 0,2 ha
rotunda - sv. Longina v ulici Na Rybníčku (Praha 2)
sídliště - Invalidovna (Praha 8 - Karlín) - bydlí zde necelé tři tisíce obyvatel

Nejnižší
bod - 172 m n. m. (někdy se udává 177 m n.m.) Suchdol - Drahanské údolí (Praha 6), v místě, kde Vltava opouští hranice Prahy (dno řeky)

Nejstarší
barokní zahrada - Valdštejnská zahrada
dochovaná fontána - Zpívající fontána (Královská zahrada Pražského hradu) postavená v letech 1564 - 68)
hotelová kniha hostů - v hotelu Radisson SAS Alcron (Praha 1) - začala se psát v roce 1932
hřbitov - Vyšehradský (Praha 4) - založen v roce 1887
kavárna - Slavia (Praha 1, Národní třída) - otevřena v roce 1881 v paláci Lažanských
meteorologická stanice - Klementinum (Praha 1), údaje zaznamenává od roku 1752
model Prahy - autor Antonín Langweil, model vznikal v letech 1826 - 1834, je umístěn v Muzeu Hlavního města Prahy
most - Karlův (postaven v roce 1357)
nábřeží - Smetanovo (Praha 1) - vybudováno v letech 1841 - 1845
nádraží - Masarykovo (provoz zahájen v r.1845)
nemocnice - Na Františku (Praha 1) - z r. 1354
obchodní dům - Haasův dům, ulice Na Příkopě - vedle Koruny (Praha 1) - r. 1871
pivovar - U Fleků (Praha 1, Křemencova ulice) - založen v r. 1499
rotunda - sv. Martina na Vyšehradě (Praha 4) - 12. stol.
sídliště - Invalidovna (Praha 8 - Karlín) - postaveno v letech 1962 - 1966
tiskárna - Hálkova ulice (Praha 1), zakladatelé Dr. Eduard Grégr a syn (r. 1861)
tunel železniční - jednokolejný tunel, jižní okraj Stromovky (Praha 6), stavitel Jakub Hable, délka 104 m. Tunel je funkční dodnes jako součást tratě z Masarykova nádraží do Kladna.
varhany - v Týnském chrámu (Staroměstské nám., Praha 1), pocházejí z roku 1673, jejich autorem byl Němec Hans Heinrich Mundt
vodovod (veřejný) - zřízen r. 1348, přiváděl vodu samospádem z pramene v místech dnešní ulice Na rybníčku ke kašnám na Karlově a Václavském náměstí (Praha x)

Nejužší
dům - hotel Clementin, Seminářská ulice (Praha 1) - šířka 3,28 m

Největší
administrativní budova
, kterou má v užívání jedna firma - budova T-Mobile (Praha 4 - Roztyly)
barokní palác - Valdštejnský palác (Praha 1) - vybudován v letech 1624 - 30
barokní zahrada - Valdštejnská zahrada (Praha 1)
bronzová jezdecká socha - Jan Žižka (na vrchu Vítkov, Praha 3 - Žižkov), autor B.Kafka, výška 9 m, délka 9,6 m, šířka 5 m
chrám - sv. Vít (Pražský hrad), vybudován v letech 1873 - 1929, délka 124 m, největší šířka 60 m, výška klenby 33 m
náměstí v Praze (i v celé ČR) - Karlovo náměstí (Praha 2) - rozloha 79.650 m2
ohňostroj - novoroční ohňostroj pořádaný 1. ledna 2003, odpálen byl z Letné
okenní růžice - chrám sv.Víta (Pražský hrad), průměr 10,4 m
plavecký stadion - Podolský plavecký stadion (Praha 4 - Podolí)
povodeň - rok 1784
prostor románský - bazilika sv. Jiří na Pražském hradě
přírodní park - Klánovice - Čihadla (Praha 9) - patří sem lokality Cyrilov, Klánovický les, Počernický rybník, V Pískovně, Xaverský háj), výměra 907,7 ha
sad - Královská obora, dnešní Stromovka (Praha 7), rozloha 115 ha
stadion - Strahovský stadion (Praha 1) - rozloha 310,5 x 202,5 m
tenisový areál - Ostrov Štvanice (Praha 7)
zvon - Zikmund (visí v 1. poschodí Svatovítského chrámu, největší průměr 256 cm,
výška 203 cm, váha 16.500 kg)
zvonkohra - Loretánská zvonkohra (Praha 1, Loretánské nám.), 30 zvonů a zvonků

Nejvíce
náhrobky - největší počet náhrobků z pražských kostelů má Týnský chrám neboli chrám Matky Boží před Týnem (Staroměstské nám.)


Nejvyšší
vrch - Teleček za Zličínem směr Chrášťany - 397 m n.m. (někdy se udává 399 m n.m.)
budova - bývalá budova Českého rozhlasu na Pankráci (Praha 4) - výška 109 m, 30 poschodí. Budova již není majetkem Českého rozhlasu.
chrámová klenba - kostel Panny Marie Sněžné (Praha 1, Jungmannovo nám.) - výška od podlahy ke klenbě 39 m
most - Nuselský most - délka 485 m, šířka 26 m, výška 40 m
stavba - televizní věž Žižkov (Praha 3) - 216 m

První
archivář
- K. J. Erben (vytvořil první seznam názvů veřejných prostranství v Praze)
autobus kloubový nízkopodlažní (citybus) - vyjel 7. 1. 2002
autobusová linka - provoz zahájen 7. 3. 1908 (Malostranské nám. - Pohořelec)
botanická zahrada - ve 14. stol., rozkládala se na místě dnešní pošty v Jindřišské ulici (Praha 1)
čítárna knih - otevřena 17. 1. 1775 v Karlově ulici (Praha 1)
dálkový let do Prahy - 13. 5. 1911 Ing. Jan Kašpar z Pardubic do Prahy 5 - Chuchle, vzdálenost 121 km překonal za 92 min.
dostihy - v r. 1906 zahájena činnost závodiště v Chuchli (Praha 5)
elektrická dráha (tzv. Křižíkova tramvaj) - provoz zahájen 18. 7. 1891 (z Letné do Královské obory), ukončen v roce 1902
hasičský sbor - založen v roce 1853 na Malé Straně v malostranském obecním dvoře v Letenské ulici (Praha 1)
kino - zřízeno 5. 9. 1907 Viktorem Ponrepem v Karlově ulici U modré štiky (Praha 1)
knihkupectví (samostatné) - zřídil ho humanista Tomáš Mitis z Limúz, vydavatel díla Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Mitisův krámek se nacházel v Karlově koleji a v roce 1571 zde došlo poprvé v Čechách k prohlídce a zabavení nekatolických knih.
koňská dráha - vyjela r. 1875 od Poříčské brány v Karlíně (Praha 8) k Národnímu divadlu (Praha 1)
lanové dráhy - v roce 1891 byl zahájen provoz dvou pražských lanovek. První lanovka vedla na Letnou (provoz ukončen v roce 1922), druhá vedla na Petřín (po poslední rekonstrukci v r. 1985 je v provozu dodnes)
mateřská škola - otevřena 7. 12. 1868, měla název První městem spravovaná opatrovna dítek a její provoz byl zahájen v klášteře u sv. Jakuba v Praze na Starém Městě
metro - provoz zahájen 9. 5. 1974
most řetězový přes Vltavu - vedl v místě dnešního mostu Legií (postaven v letech 1831 - 1841)
multikino - otevřeno 2. 4. 1996 v Praze 4 v ulici Arkalycká
osvětlení elektrické - r. 1884 - Václavské nám.
osvětlení olejové - r. 1723 (121 svítidel z Pražského hradu přes Karlův most a Staroměstské náměstí k mincovně v Celetné ulici
osvětlení plynové - prvních 200 lamp se rozsvítilo 15. 9. 1847
ples (veřejný) - 5. 2.1 840 v Konviktu na Starém Městě
průvodce Prahou - vydán r. 1615 M. Martinicem
socha jezdecká umístěná na veřejném prostranství - sv. Jiří bojující s drakem - na Pražském hradě v r. 1373
světelný semafor - umístěn mezi ulicemi Jindřišská a Vodičkova (Praha 1) 21. 1. 1930
telefonní seznam - vyšel v roce 1883
telefonní stanice (veřejná) - zřízena r. 1882 v domě "U Pohlů" - roh Ovocného trhu a Havířské ulice (Praha 1)
trolejbusová linka - provoz zahájen 29. 8. 1936 ze Střešovic ke kostelu sv. Matěje (Praha 6)
veřejné městské sady - Chotkovy sady (Praha 1), založeny v roce 1833
veřejný vzlet letadlem - francouzský letec Gaubert 2. 10. 1910 v Chuchli (Praha 5)
věznice - Pankrácká věznice (stavba začala na pokyn císaře Františka Josefa I. v roce 1885, dostavěna byla v červenci 1889)
vychovatelna se školou pro "zpustlou mládež" - otevřena 1. 10. 1883 v Libeňském zámku, byla i prvním zařízením tohoto druhu v českých zemích židovský hřbitov - tzv. Židovská zahrada ve Vladislavově ulici, roku 1478 byl zrušen
Pá 14. březen 2008, 23:31:16 CET
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one