Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

O stavbě tunelu Blanka: Malovanka - Prašný most - Hradčanská - Letná - Pelc Tyrolka

O stavbě tunelu Blanka: Malovanka - Prašný most - Hradčanská - Letná - Pelc Tyrolka - obrázek

O stavbě tunelu Blanka: Malovanka - Prašný most - Hradčanská - Letná - Pelc Tyrolka - obrázek

Do konce ražby zbývá:
v severním tunelu: 962m
v jižním tunelu: 1006m

Stavební jáma na Letné

Zde začínají ražené tunely (úsek Královská obora) vedoucí od portálu u stadionu AC Sparta a končící přibližně u Trojského jezu na druhém břehu Vltavy. Větší komplikace při výstavbě těchto ražených tunelů se očekávají pouze v úseku o délce cca 160 m od úpatí svahu z Letné do Stromovky, v blízkosti historické budovy Šlechtovy restaurace. Obě tunelové trouby zde procházejí místem s nejnižším nadložím na rozhraní vrstev nekvalitních libeňských břidlic a řevnických křemenců. Nejmenší výška skalního nadloží zde činí cca 1,5 m. Nad tímto nadložím se nacházejí saturované štěrkopísky s mocností cca 11 m, proto v tomto úseku bude provedena z průzkumné štoly trysková a tlaková horninová injektáž pomocí systému radiálních vějířů. Výsledkem prováděných injektáží bude cca 1,0–1,5 m silná „betonová vrstva“ napomáhající bezpečnému průchodu ražeb a oddělující saturované sedimenty od výrubu. Samotná ražba bude v těchto místech prováděna pod ochranou mikropilotových deštníků, s horizontálním členěním výrubu a dočasnou spodní protiklenbou.Významný je i podchod řeky Vltavy raženými tunely. V Praze jde v pořadí již o čtvrtou tunelovou trasu (metro A, B a C) vyraženou pod korytem řeky. V tomto případě je však dosaženo největšího výrubního profilu (cca 120 m2), při minimálním nadloží pode dnem 14,5 m.

 

zdroj: http://mo.ttnz.cz

St 15. duben 2009, 08:53:57 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one