Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Komplexní údržba komunikací 2008 v Praze 7 – PODZIMNÍ KOLO

Městská část Praha 7 a Technická správa komunikací žádá všechny řidiče, aby v zájmu čistoty městské části Prahy 7 a zejména ve vlastním zájmu sledovali dopravní značení v okolí svého bydliště a neparkovali se svými vozy na označených vozovkách včetně chodníků, jejichž úklid bude probíhat souběžně s čištěním vozovek. Technická správa komunikací sděluje, že při komplexní údržbě budou prováděny odtahy parkujících vozidel nerespektujících dopravní značení. Na auta, která budou parkovat na chodníku, budou nasazovány kleštinové zámky, tj. botičky. Policií České republiky a Městskou policií budou ukládány blokové pokuty až do výše 1000,-Kč. Během komplexní údržby komunikací bude možné odstavit bezplatně motorové vozidlo na  parkovišti na Letenské pláni (provozovatel firma ACTON s.r.o) od 6.30 hodin do 16.00 hodin. Povolení lze zajistit po předložení osvědčení o technickém průkazu vozidla a průkazu totožnosti na odboru dopravy m. č. Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000.

blok č. l – středa : termín čištění 15.  10. 2008

Šmeralova , Čechova , Keramická , Nad Královskou oborou , chodník přilehlý ke Stromovce v ul. Nad Královskou oborou , Sládkova , Jana Zajíce , Havanská , Na výšinách , U Sparty , Milady Horákové – záliv proti Letenské pláni

blok č. 2 – pátek : termín čištění 17. 10. 2008

Nad štolou (oba směry –2 vozovky), Ovenecká (Milady Horákové - Letohradská) , U letenského sadu , Kamenická (Milady Horákové - Kostelní) , Letohradská (Kamenická - Nad štolou) , Jirečkova , Dobrovského , Muzejní , Kostelní (Kamenická - Letenská pláň) , Milady Horákové (Leten. nám. - Kamenická) pravá strana

blok č. 3 – úterý : termín čištění 21. 10. 2008

Ovenecká (Milady Horákové - Nad Královskou  oborou) , Sochařská , Malířská , Kamenická (Veletržní - Gerstnerova) , Umělecká , U studánky , U akademie , bosý chodník přil. k chodníku u AVU ul. U akademie , Gerstnerova , Strojnická (Umělecká - Dukelských hrdinů) , Milady Horákové (Kamenická - Letenské náměstí) pravá strana

blok č. 4 – pondělí : termín čištění 27. 10. 2008

Kamenická (Milady Horákově - Veletržní) , Haškova , Kostelní (Kamenická -Františka Křížka) , Veverkova (Milady Horákové - Veletržní) , Heřmanova (Dukelských hrdinů - Kamenická) , pplk.Sochora (Dukelských hrdinů - Fr.Křížka) , Letohradská (Kamenická - Františka Křížka) , Milady Horákové (Dukelských hrdinů -Fr. Křížka) - jednostranně ), Milady Horákové (Fr. Křížka -Kamenická-oboustranně,včetně zálivu), Františka Křížka, Veletržní - záliv před č.24 

blok č. 5 – čtvrtek : termín čištění  23. 10. 2008

Kostelní  (Františka Křižka - Dukelských hrdinů)  ,  Skalecká , Vinařská , Veverkova   (Milady  Horákové  -   Kostelní)   ,   Strossmayerovo   nám   -   levá  strana (Dukel.hrdinů - Antonínská) , vozovky kolem kostela na Strossmayerově náměstí , Na ovčinách , Janovského {Strossmayerovo nám. - Na ovčinách) , nájezd na nábřeží kpt.Jaroše , Dukelských hrdinů od č. 15 k č. 1 , Milady Horákové (Fr.Křížka -Dukelských hrdinů) jednostranně , Dukelských hrdinů (Strossmayerovo. nám -nábř.kpt Jaroše)

blok č. 6 – čtvrtek : termín čištění 30. 10. 2008

Janovského (Strossmayerovo nám. - Veletržní) , Farského , Schnirchova (Heřmanova - Veletržní) , Šternberkova , Řezáčovo náměstí , U smaltovny (Veletržní -Heřmanova) , Heřmanova (Dukelských hrdinů - Bubenská) , pplk.Sochora (Dukelských hrdinů - Bubenská) , parkoviště Bubenská , Antonínská,(Bubenská -Stross.nám.) , Dukelských hrdinů (Strossmayerovo nám. - Veletržní) , Strossmayerovo náměstí - pravá strana (Antonínská - Dukelských hrdinů)

blok č. 7 – středa : termín čištění  22. 10. 2008

U papírny (vč. slepého úseku k ŽZ), Za papírnou , Rajská , Jablonského , Železničářů (Plynární -U papírny vč. slepého úseku), Na šachtě, Železničářů (Na šachtě - Bubenská) , Bubenská (Strojnická - U výstaviště) , Šimáčkova, Janovského (Veletržní - Strojnická) , Schnirchova (Veletržní - Strojnická) , U smaltovny (Veletržní - Strojnická) , U elektrárny , Strojnická (Bubenská -Dukel.hrdinů) , 2x parkoviště Veletržní (Bubenská-U smaltovny – Schnirchova) , Dukelských hrdinů (Strojnická - Veletržní)

blok č. 8 – pondělí  : termín čištění 20. 10. 2008

Bubenské nábřeží - záliv před č.8 v ul. Argentinská , U garáží - vč. parkoviště před býv. ČSAD , Za viaduktem , Jateční (Argentinská - Komunardů) , Tusarova - 2x vozovka (Komunardů - Argentinská )- 2 vozovky, Tusarova (Osadní – Komunardů) , Dělnická (Argentinská -Komunardů) , Dělnická - záliv (parkoviště) před Markvartovým pekařstvím ,Stupkova , Tovární , U topíren , Osadní (Dělnická - Jateční) , 2x spojka Tusarova - Tovární

blok č. 9 – čtvrtek : termín čištění 16. 10. 2008

Tusarova (Jankovcova - Komunardů) , Na Maninách (Jateční - Dělnická) , V háji (Jateční - Dělnická) , Jankovcova (Jateční - Dělnická) + záliv před dom, Komunardů (Bubenské nábř. - Dělnická) oboustranně , Komunardů (Dělnická - Ortenovo nám.) jednostranně , Jateční (Komunardů - Jankovcova)

blok č. l0 – pátek : termín čištění 24. 10. 2008

U pergamenky , Jankovcova (U parního mlýna - Argentinská) , Přívozní , Ortenovo nám. - od č.l k č.21 , Malá Plynární , V zákoutí , U vody , Varhulíkové

blok č. 11 – středa : termín čištění 29. 10. 2008

Poupětova včetně slepého úseku k Argentinské , U měšťanského pivovaru , U průhonu (Argentinská - Komunardů) , Přístavní (Osadní - Komunardů) , U městských domů , U staré plynárny, Osadní (Dělnická - Ortenovo nám.) , NN 3879 - spojka U městských domů - Osadní , Komunardů (Ortenovo nám. - Dělnická) přil. k bloku

blok č. l2 – pátek : termín čištění  31. 10. 2008

Na Maninách (U Uranie - Dělnická) , V háji (U Uranie - Dělnická) , Přístavní (Komunardů - Jankovcova)  , U průhonu (Komunardů - Jankovcova) ,   spojka Jankovcova - U průhonu , U parního mlýna, Jankovcova (Dělnická - U parního mlýna) , U Uranie (Na Maninách – Ortenovo náměstí)

Pá 12. září 2008, 21:39:52 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one