Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Informace pro rezidenty žijících v oblasti Milady Horákové

Odbor dopravy Ú MČ P7 obdržel souhlas majitele plochy, odboru správy majetku Magistrátu hl. m. Prahy, k zajištění parkování rezidentů žijících v oblasti Milady Horákové proti Letenské pláni. Parkování rezidentů zdarma na zelenopískové části parkoviště na Letenské pláni se bude řídit nastavenými pravidly majitele plochy, včetně respektování požadavků správce plochy, fy ACTON s.r.o. Počet míst je omezený, a to do 50 vozů. Souhlas k parkování na pláni je dán z důvodu zrušení parkovacích stání ve vozovce Milady Horákové pro stanicování náhradní autobusové dopravy a nutného zajištění výjezdu BUS ze zastávky. Městská část Praha 7 tento záměr schválila a následně bude finančně participovat na uvedení plochy do řádného stavu, proto žádáme rezidenty, kteří požádají na odboru dopravy o souhlas s parkováním, aby se chovali k ploše ohleduplně, záměrně jí neznečišťovali a respektovali pravidla, za kterých odbor dopravy Ú MČ P7 bude povolenky vydávat.

Upozorňujeme na základní principy parkování:

Parkování je zdarma pouze od 15.1.2009 do 30.09. 2009, v pondělí – pátek ve večerních hodinách od 16.00 – 08.00 h. Následně pak každý platí sazbu za parkování dle provozních podmínek firmy ACTON s.r.o.

Jedná se pouze o povolení bezplatného parkování, nikoliv o službu hlídání vozu, proto fy ACTON s.r.o. neručí za ztrátu vozu či věcí ve voze ponechaných

Tento souhlas musí být umístěn před vjezdem na parkoviště za čelním sklem vozu a ponechán zde po celou noc parkování.

Platí jen originál souhlasu, kopie bude při prvním vjezdu předána obsluze parkoviště.

Souhlas nesmí být rozmnožován, doplňován, ani jinak upravován.

Na požádání musí být souhlas předložen Policii ČR nebo strážníku Městské policie hl.m. Prahy.

Vlastník vozu se musí řídit příkazy obsluhy parkoviště

Tento souhlas bude vydán pouze po osobním předložení občanského průkazu, velkého technického průkazu vozu (nebo malého dle EU) a potvrzení o zakoupení karty do zóny v úřední dny na odboru dopravy Ú MČ Praha 7 a v případě, že bude nutné souhlas prodloužit na další měsíce, bude znovu o souhlas osobně s doklady požádáno.

Po naplnění stavu 50 vozů nebudou výjimky již vydávány

Povolení je vydáno zhruba pro 50 vozů, přednost mají osoby bydlící přímo na tř. Milady Horákové, tzv. Molochov, bez garáží, s kartou do zóny placeného stání, následně, bude-li místo, teprve pro vozidla z okolí, zejména z ul. Nad Kr. oborou v úseku od u. Korunovační k u. U Sparty. Po naplnění povoleného počtu parkovacích stání nelze vydat další povolenky.

Po 9. únor 2009, 20:55:31 CET
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one