Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

HROMADNÉ PARKOVACÍ KAPACITY PRO VEŘEJNOST V OBJEKTECH A NA HLÍDANÝCH PARKOVIŠTÍCH

Na území městské části Prahy 7 se důsledku trvajícího nárůstu počtu parkujících vozidel neustále prohlubuje deficit parkovacích kapacit pro bydlící. Jedním z důsledků narůstajícího deficitu je rostoucí nekázeň řidičů při parkování na místních komunikacích. V některých oblastech se zejména v noci stalo běžným jevem parkování ve druhé řadě na komunikacích a v křižovatkách. Zvyšuje se podíl vozidel odstavených na chodnících.

Řešení problematiky dopravy v klidu formou celoplošné zónové regulace je v současné době vzhledem k přetrvávajícím legislativním nedostatkům nereálné. Městská část se proto snaží zmapovat všechny možné volné parkovací kapacity na svém území. Součástí těchto kapacit jsou pro veřejnost dostupné hromadné parkovací kapacity umístěné v hromadných garážích v objektech a na hlídaných placených parkovištích (dále jen parkoviště). Dá se předpokládat, že v některých těchto objektech a na parkovištích jsou v současné době volné kapacity o nichž nemá veřejnost ani městská část dostatek informací. Je pravděpodobné, že využití této kapacity by umožnilo alespoň částečně řešení stávajícího deficitu parkovacích kapacit a snížení dopravní nekázně v některých lokalitách. To se týká zejména odstavování OA bydlících v nočních hodinách. Městská část proto zadala zpracování tohoto materiálu jehož cílem je získat úplnou informaci o hromadných parkovacích kapacitách v garážích a na parkovištích umístěných na území MČ Prahy 7, přístupných k parkování veřejnosti. Předmětem tohoto materiálu nejsou vnitrobloky. Materiál obsahuje rovněž neveřejné garáže, které jejich provozovatel zpřístupnil a byl ochoten poskytnout požadované informace. V rámci průzkumu byly zjišťovány údaje zejména o stávajícím využití resp. o volných parkovacích kapacitách, dále o cenách parkovaného, úrovni služeb a podobně.

Zpracovatel hodnotí území v členění na části Letná a Holešovice. Celkem bylo zjištěno 29 objektů. Z toho je v 16 objektech a na parkovištích přístupných veřejnosti k dispozici celkem 2.746 parkovacích stání. Dislokace všech zjištěných hromadných parkovacích kapacit na území městské části je v členění podle typu parkovací kapacity graficky znázorněno ve „Schéma rozmístění hromadných parkovacích kapacit na území MČ Prahy 7“ a podrobné hodnocení jednotlivých kapacit je uvedeno v přílohách.

Volné parkovací kapacity využitelné k dlouhodobému parkování bydlících (rezidentů) se vyskytují pouze na části území Letná. Kapacitně významnější jsou možnosti parkování zejména v oblasti Bubenské ulice. Jedná se o podzemní garáže Bubenská – Vltavská, kde je neobsazených celkem 20 PS. Dále bylo v této oblasti nově vybudováno hlídané parkoviště v prostoru železniční stanice Bubny s kapacitou 150 stání, kde je v současnosti volných 120 stání. Další neobsazená parkovací kapacita k dlouhodobému parkování (20 PS) je v garážích na Dukelských hrdinů č. 21.

Možnosti dlouhodobého parkování dále nabízejí hlídaná parkoviště U výstaviště a v areálu Paegas Areny. Tyto lokality jsou však s ohledem na docházkovou vzdálenost od bytových objektů pro dlouhodobé odstavování osobních aut bydlících málo atraktivní. Stejná situace je rovněž na hlídaném parkovišti Letná, kde je kromě toho noční parkování na větší části neoplocené plochy málo bezpečné.

V následujícím přehledu je uveden přehled hodnocených lokalit a jejich základní charakteristika. Hodnocení jednotlivých hromadných parkovacích kapacit včetně jejich přesné dislokace v území je uvedeno v přílohách 1-29, které ve zkratce uvádíme:

Zkratky:
OA - osobní automobily
NA - nákladní automobily
BUS - autobusy
PS - parkovací stání

LOKALITA LETNÁ:

Hromadné garáže veřejné:

č. 1
Bubenská - Vltavská
dlouhodobý pronájem celodenní ... 2860,- Kč / měsíc
dlouhodobý pronájem noční ... 1436,- Kč / měsíc
krátkodobé parkování ... 20,- Kč / hodina

č.2
Dukelských hrdinů 21
dlouhodobý pronájem celodenní ... 3360,- Kč / měsíc (pouze 20 míst)

č. 3
Veletržní 43
dlouhodobý pronájem celodenní ... 3500,- Kč / měsíc (pouze 3 místa)

č. 4
Dobrovského 25
dlouhodobý pronájem celodenní ... 2500,- Kč / měsíc (v souč. době obsazeno)


Hromadné garáže neveřejné:

č. 5, Vinařská 4
č. 6, Letohradská
č. 7, Veletržní palác
č. 8, Za elektrárnou
č. 9, Strojnická
č. 10, U studánky 3
č. 11, U studánky 7
č. 12, Nad Štolou

Hlídaná parkoviště:

č. 13 Žel. stanice Praha-Bubny: dlouhodobý pronájem celodenní ... 830,- Kč / měsíc

č. 14 U Výstaviště

dlouhodobý pronájem celodenní pro bydlící na Praze 7 ... 700,- Kč / měsíc
dlouhodobý pronájem celodenní ... 1000,- Kč / měsíc
č. 15 areál Paegas Areny

krátkodobé parkování aut ... 20,- Kč/hodina
BUS ... 40,- Kč/hodina
dlouhodobý pronájem celodenní ... 1000,- Kč / měsíc
č. 16 Za Elektrárnou - prozatím bez provozu

č. 17 Na Ovčinách - od 8 - 18 Po - Pá

do 30 min. ... 10,- Kč
od 30 do 60 min ... 20,- Kč
1 hodina ... 20,- Kč
č. 18 Veletržní 24 vjezd z ulice Strojnické: dlouhodobý pronájem celodenní ... 950,- Kč / měsíc

č. 19 Kostelní

dlouhodobé parkování OA do hodnoty 500 000,- Kč celodenní ... 600,- Kč / měsíc
dlouhodobé parkování OA nad hodnotu 500 000,- Kč ... 1700,- Kč/měsíc
krátkodobé parkování denní 06 -22 ... 10,- Kč/hodinu
22-06 ......15,- Kč/hodinu
č. 20 M. Horákové - Letná

krátkodobé parkování OA do 60 min. ... 10,- Kč
další hodina ... 15,- Kč
BUS ... 10,- Kč
dlouhodobý pronájem ... 700,- Kč/měsíc


LOKALITA HOLEŠOVICE:

Hromadné garáže veřejné:

č. 21
Na Maninách 7
dlouhodobý pronájem ... 3150,- Kč/měsíc

č. 22
U Uránie 18
dlouhodobý pronájem ... 3150,- Kč/měsíc
Hromadné garáže neveřejné:

č. 23, Dělnická
č. 24, Přístavní 27
č. 25, Přístavní 42
č. 26, U Uránie
č. 27, Argentinská 38

Hlídaná parkoviště:

č. 28 Nádraží Holešovice

parkování do 30 min. ................10,- Kč
hodina....................................... 20,- Kč
č. 29 Jateční-Holešovická tržnice

parkování OA ...........................10 Kč/hodina
parování NA ............................. 20,- Kč/hodin

Čt 19. červen 2008, 12:31:53 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one