Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Czech POINT - Praha 7

Czech POINT - Praha 7 - obrázek

Czech POINT - Praha 7 - obrázek

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík

  • Živnostenský rejstřík

  • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstříku trestů

Od ledna 2009 je zahájen provoz tří nových agend: ·   

  • Výpis bodového hodnocení osoby

Dne 1. ledna 2009 nabývá účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Zažádat lze i o Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách.

  • Registr účastníků provozu MA ISOH

Od 1. ledna 2009 autorizují vybraná kontaktní místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly. Tuto činnost budou od 1.1. provádět kontaktní místa provozovaná samosprávními subjekty, kontaktní místa provozovaná ostatními provozovateli budou následovat v průběhu měsíce ledna.

Ceník

Evidence

 Cena za 1. stranu

 Cena za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

50,- Kč

0,- Kč

Výpis bodového systému

100,- Kč

50,- Kč

Seznam kvalifikovaných dodavatelů 

100,- Kč

50,- Kč

Registr účastníků provozu MA ISOH

100,- Kč

50,- Kč

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit.

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

O výpis si lze zažádat:

  • v budově Úřadu Městské části Praha 7  (nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7)  v přízemí, místnost č.31.

Úřední hodiny pracoviště Czech POINT:

 pondělí

7.30 – 11.30 

 12.00 – 17.30

 úterý

7.30 – 11.30 

 12.00 – 14.30

 středa

7.30 – 11.30 

 12.00 – 17.30

 čtvrtek

7.30 – 11.30 

 12.00 – 14.30

 pátek

7.30 – 11.30 

 12.00 – 14.00

 

 

 

 


  • v budově ministerstva vnitra vchod z ulice M. Horákové.

Úřední hodiny pracoviště Czech POINT:

 pondělí

7.30 – 12.00 

 12.30 – 15.00

 úterý

7.30 – 12.00

 12.30 – 18.00

 středa

7.30 – 12.00

 12.30 – 15.00

 čtvrtek

7.30 – 12.00

 12.30 – 18.00

 pátek

7.30 – 12.00

 12.30 – 14.00

 

 

 

 

 

 

St 8. duben 2009, 20:47:02 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one